Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng khoảng 7,0% năm 2023

VOV.VN -HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó, GRDP tăng khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; Kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%...

Sáng 8/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI, 100% đại biểu HĐND Thành phố tham dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Theo đó, mục tiêu tổng quát năm 2023 là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... 

Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

HĐND Thành phố thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó, GRDP tăng khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; Kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%...

HĐND Thành phố cũng thông qua 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong năm 2023. Trong đó, giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô, phát triển các mô hình kinh tế mới; Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy nhanh công tác quy hoạch; Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Tiếp đó, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025.

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): khoảng 7,0%.
2. GRDP bình quân đầu người: khoảng 150 triệu đồng.
3. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện: 10,5%.
4. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 6,0%.
5. Chỉ số giá tiêu dùng: dưới 4,5%.
6. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,1%.
7. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,1%.
8. Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
9. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 93,5%.
10. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 43%; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 2,0%.
11. Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 39,0%.
12. Giảm số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố: 30% (tương đương 890 hộ, 0,04%).
13. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: dưới 4%.
14. Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 73,2%.
15. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 81 trường.
16. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa": 88%.
17. Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa": 64%. 
18. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": 73%.
19. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn đạt 90%.
20. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%.
21. Xử lý ô nhiễm môi trường: (i) Tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đã đi vào hoạt động) có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: 100%. (ii) Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 100%. (iii) Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%. (iv) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý: duy trì 28,8%.  
22. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tăng thêm: 26 xã; Số xã nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm: 20 xã.

Tin liên quan

Hà Nội cần làm rõ những tồn tại trong việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà đất
Hà Nội cần làm rõ những tồn tại trong việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà đất

VOV.VN - Trong phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội chiều qua (7/12),  các đại biểu đề nghị làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất...

Hà Nội cần làm rõ những tồn tại trong việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà đất

Hà Nội cần làm rõ những tồn tại trong việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà đất

VOV.VN - Trong phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội chiều qua (7/12),  các đại biểu đề nghị làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội: Phải đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch nông thôn
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội: Phải đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch nông thôn

VOV.VN - Hiện toàn Thành phố Hà Nội còn 149 xã chưa được cấp nước sạch, trong khi đây là vấn đề dân sinh, liên quan đến sức khỏe nhân dân nên Thành phố cần quan tâm có giải pháp quyết liệt cho vấn đề này.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội: Phải đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch nông thôn

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội: Phải đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch nông thôn

VOV.VN - Hiện toàn Thành phố Hà Nội còn 149 xã chưa được cấp nước sạch, trong khi đây là vấn đề dân sinh, liên quan đến sức khỏe nhân dân nên Thành phố cần quan tâm có giải pháp quyết liệt cho vấn đề này.

Kinh tế Hà Nội có bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19
Kinh tế Hà Nội có bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội của Thủ đô đã phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (trong đó, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch).

Kinh tế Hà Nội có bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19

Kinh tế Hà Nội có bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội của Thủ đô đã phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (trong đó, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch).