Hà Nội giám sát 55 dự án, công trình trọng điểm

VOV.VN -Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội sẽ  giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm, làm rõ vướng mắc, trách nhiệm.

Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020, làm rõ khó khăn, vướng mắc trách nhiệm đơn vị liên quan.

Công trình cầu vượt An Dương- Thanh Niên công trình trọng điểm đang chậm tiến độ.

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 41/QĐ-HĐND ngày 17/8/2018 thành lập Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng Ban làm trưởng đoàn và ban hành Kế hoạch giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo Kế hoạch, Đoàn sẽ giám sát tình hình triển khai, thực hiện 55 dự án, công trình trọng điểm của Thành phố, đánh giá việc tham mưu, tổ chức thực hiện của các sở, ngành của Thành phố; các nhà đầu tư; các cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng trong việc triển khai. Từ đó làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan.

Dự kiến từ ngày 25/9 đến ngày 10/10, Đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại một số đơn vị, khảo sát trực tiếp tại địa điểm thực hiện dự án, công trình. 

Kết quả giám sát sẽ được tổng hợp, báo cáo với HĐND, Thường trực HĐND, UBND Thành phố, trong đó sẽ tổng hợp, đề xuất, kiến nghị các giải pháp với các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo Sở KH- ĐT Hà Nội,  hiện tổng số công trình trọng điểm của Hà Nội là 55 dự án với tổng mức đầu tư là 487.276 triệu đồng. Trong đó, có 26 dự án ngân sách và ODA; 27 dự án đầu tư theo hình thức PPP và 2 dự án xã hội hóa.
Tính đến hết tháng 6/2018, trong tổng số 55 dự án có 4 dự án đầu tư công hoàn thành, 17 dự án chuyển tiếp đang đẩy nhanh tiến độ thi công và 34 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. So với kế hoạch đề ra thì tiến độ một số công trình còn chậm so với yêu cầu. Dự kiến đến hết năm 2020 có 34/55 dự án đáp ứng đúng tiến độ đã được phê duyệt và 21 dự án chậm tiến độ./.

 

Tin liên quan

Ảnh:Hạ đê Nghi Tàm, công trình trọng điểm chỉ có 3 công nhân thi công?
Ảnh:Hạ đê Nghi Tàm, công trình trọng điểm chỉ có 3 công nhân thi công?

VOV.VN -  Lãnh đạo Ban quản lý dự án khẳng định tiến độ thi công hạ đê Nghi Tàm, nhà thầu thi công đúng tiến độ đang ép cọc để gia cố vững thân đê mới đào đất

Ảnh:Hạ đê Nghi Tàm, công trình trọng điểm chỉ có 3 công nhân thi công?

Ảnh:Hạ đê Nghi Tàm, công trình trọng điểm chỉ có 3 công nhân thi công?

VOV.VN -  Lãnh đạo Ban quản lý dự án khẳng định tiến độ thi công hạ đê Nghi Tàm, nhà thầu thi công đúng tiến độ đang ép cọc để gia cố vững thân đê mới đào đất

Hà Nội điều chỉnh bổ sung danh mục 55 công trình trọng điểm
Hà Nội điều chỉnh bổ sung danh mục 55 công trình trọng điểm

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng ưu tiên phát triển.

Hà Nội điều chỉnh bổ sung danh mục 55 công trình trọng điểm

Hà Nội điều chỉnh bổ sung danh mục 55 công trình trọng điểm

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng ưu tiên phát triển.