Hà Nội nghiên cứu đặt tên đường phố mang tên Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Thành ủy cũng yêu cầu Thành phố chủ động công bố thông tin về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường phố

Ngày 11/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội có ý kiến kết luận về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Thường trực Thành ủy cũng đồng ý về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn TP năm 2013.

Thành ủy Hà Nội  giao Hội đồng tư vấn và các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, sớm trình HĐND Thành phố xem xét việc đặt tên đường phố mang tên các đồng chí Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp. Giao Ban cán sự Đảng ủy Thành phố chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, thủ tục quy trình thẩm định trước khi trình HĐND thành phố thông qua. Trong đó, cần lưu ý nội dung tóm tắt tiểu sử của các danh nhân cần có sự đánh giá, thẩm định của cơ quan chuyên môn. Với các danh nhân thời kỳ đương đại cần lấy ý kiến của các Bộ, ngành chuyên môn.

Thành ủy cũng yêu cầu Thành phố chủ động công bố thông tin về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường phố trên các phương tiện truyền thông và công thông tin thành phố để nhân dân tham gia ý kiến trước khi trình HĐND Thành phố.

Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và các công trình công cộng bảo đảm phù hợp với yêu cầu và thực tế của Thành phố./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hà Nội đệ trình đặt tên phố Đặng Thùy Trâm
Hà Nội đệ trình đặt tên phố Đặng Thùy Trâm

UBND TP vừa trình HĐND TP xem xét thông qua Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn. 

Hà Nội đệ trình đặt tên phố Đặng Thùy Trâm

Hà Nội đệ trình đặt tên phố Đặng Thùy Trâm

UBND TP vừa trình HĐND TP xem xét thông qua Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn.