Hà Nội quy định phương pháp xác định dân số với nhà chung cư, chung cư hỗn hợp

VOV.VN - Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác.

Theo đó quy định về phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác gồm: Khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế.

Về nguyên tắc xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đảm bảo nguyên tắc: Kiểm soát dân số theo chỉ tiêu đã được xác định tại quy hoạch cấp trên được phê duyệt. Thống nhất trong toàn bộ quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng theo quy định; Phù hợp với dự báo và thực tiễn phát triển dân số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước.

Phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp

Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng, cụ thể:

Căn hộ một (01) phòng ở; Diện tích sử dụng căn hộ từ 25 m2÷45 m2: Tính 01 người.

Căn hộ hai (02) phòng ở: Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 45 m2 đến 70 m2: Tính 02 người; Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 m2 đến 100 m2: Tính 03 người.

Căn hộ từ ba (03) phòng ở trở lên: Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 100 m2 đến 125 m2: Tính 04 người; Diện tích sử dụng căn hộ từ 125 m2 trở lên: Tính 05 người.

Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng, cụ thể:

Căn hộ một (01) phòng ở; Diện tích sử dụng căn hộ từ 25 m2÷40 m2: Tính 01 người.

Căn hộ hai (02) đến ba (03) phòng ở: Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 40 m2 đến 55 m2: Tính 02 người; Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 55 m2 đến 70 m2: Tính 03 người; Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 m2 đến 77 m2: Tính 04 người.

UBND thành phố Hà Nội cũng quy định, trường hợp phương án kiến trúc công trình không thống nhất giữa diện tích sử dụng căn hộ và cơ cấu phòng thì dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Đối với các dự án đặc thù (nhà ở chuyên gia, nhà ở công vụ,...) mà việc áp dụng quy định không phù hợp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Quy định này cũng đưa ra phương pháp xác định dân số đối với khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế, theo đó: Dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng chỉ được nghiên cứu thực hiện tại các khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Không yêu cầu xác định dân số đối với dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án, công trình văn phòng kết hợp lưu trú phải đảm bảo không gian lưu trú có diện tích không lớn hơn 50% diện tích sử dụng làm văn phòng. Phần diện tích có chức năng lưu trú được xác định dân số bằng cách quy đổi theo quy định...

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND quản lý  nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc trong việc áp dụng quy định Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình có nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế theo quyết định này...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2024. Các trường hợp đã được xác định dân số, số lượng căn hộ tại các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dự án đầu tư được phê duyệt, chấp thuận trước thời điểm quy định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt.

Các quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, dự án đầu tư được phê duyệt, điều chỉnh sau thời điểm quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại quyết định này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Nội khuyến cáo các biện pháp PCCC với nhà trọ, chung cư mini
Công an Hà Nội khuyến cáo các biện pháp PCCC với nhà trọ, chung cư mini

VOV.VN - Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại những ngôi nhà hình ống, nhà trọ, khu nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an Hà Nội khuyến cáo các biện pháp PCCC với nhà trọ, chung cư mini

Công an Hà Nội khuyến cáo các biện pháp PCCC với nhà trọ, chung cư mini

VOV.VN - Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại những ngôi nhà hình ống, nhà trọ, khu nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cháy ở chung cư mini 9 tầng ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy lên tầng mái
Cháy ở chung cư mini 9 tầng ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy lên tầng mái

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại chung cư mini 9 tầng ở Thanh Xuân, Hà Nội khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy lên tầng mái

Cháy ở chung cư mini 9 tầng ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy lên tầng mái

Cháy ở chung cư mini 9 tầng ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy lên tầng mái

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại chung cư mini 9 tầng ở Thanh Xuân, Hà Nội khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy lên tầng mái

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các quận, huyện đẩy nhanh công tác quy hoạch để có cơ sở xác định hệ số K (hệ số bồi thường), lựa chọn chủ đầu tư xây dựng. Công tác kiểm định chung cư cũ cũng đang được tích cực triển khai để xác định danh mục chung cư ưu tiên cải tạo, xây dựng mới.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các quận, huyện đẩy nhanh công tác quy hoạch để có cơ sở xác định hệ số K (hệ số bồi thường), lựa chọn chủ đầu tư xây dựng. Công tác kiểm định chung cư cũ cũng đang được tích cực triển khai để xác định danh mục chung cư ưu tiên cải tạo, xây dựng mới.