Hà Nội tăng cường quản lý cán bộ công chức, viên chức

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

Theo đó, để tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, UBND Thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CC,VC). Nhất là đối với công tác tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi chức, miễn nhiệm, từ chức; thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm; giải quyết thôi việc, nghỉ hưu.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; xác định vị trí việc làm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý. 

Ngoài ra, cần bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường của từng người, thực hiện việc phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó, tập trung thanh tra công vụ; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, các vi phạm về đảm bảo thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật. 

Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Nội Vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra Thành phố tổ chức thanh tra công vụ, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; thực hiện tốt việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố để theo dõi, chỉ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bêu danh trên truyền hình công chức ăn cắp giờ công
Bêu danh trên truyền hình công chức ăn cắp giờ công

Tỉnh Quảng Trị thực hiện chủ trương ghi hình những cán bộ vi phạm để phát lên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Bêu danh trên truyền hình công chức ăn cắp giờ công

Bêu danh trên truyền hình công chức ăn cắp giờ công

Tỉnh Quảng Trị thực hiện chủ trương ghi hình những cán bộ vi phạm để phát lên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.