Hà Nội xin điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017

VOV.VN - Điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng diện tích 14,35ha

UBND Thành phố Hà Nội xin điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2017 và các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện của UBND Thành phố, có danh mục  869 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích là 2.748 ha và 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích 832 ha.

Xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp ở Đông Anh, Hà Nội.

Đến ngày 31/5/2017, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 227 dự án, diện tích là hơn 270 ha.

Sở Tài nguyên – Môi trường đã hướng dẫn các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 151 dự án, chuyển mục đích sử dụng 429ha.

Trên cơ sở đăng ký bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 của các quận, huyện, thị xã; tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, danh mục bổ sung theo nguồn vốn, cụ thể: Các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố (hoặc ngân sách cấp huyện) là 53 dự án.

Các dự án ngoài ngân sách (thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) là 31 dự án, diện tích 263,7ha.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, trên cơ sở cân đối đưa ra các dự án chưa thực hiện trong năm 2017, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định, UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị: điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017; 11 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND Thành phố.

UBND đề xuất HĐND Thành phố thông qua bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017: thông qua bổ sung danh mục là 77 dự án thu hổi đất năm 2017, diện tích 573,70 ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2017.

Thông qua bổ sung Danh mục 44 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm năm 2017, diện tích là 116 ha.

Điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35ha tại Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 tại Nghị quyết số 19 HĐND Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ
Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ

VOV.VN - Theo UBND thành phố, tình trạng vi phạm xây dựng có phần do cán bộ nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc có tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ.

Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ

Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ

VOV.VN - Theo UBND thành phố, tình trạng vi phạm xây dựng có phần do cán bộ nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc có tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ.

Ảnh: Quản lý xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
Ảnh: Quản lý xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

VOV.VN - Tại Hà Nội việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp có chiều hướng gia tăng cả ở mức độ vi phạm và quy mô xây dựng...

Ảnh: Quản lý xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Ảnh: Quản lý xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

VOV.VN - Tại Hà Nội việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp có chiều hướng gia tăng cả ở mức độ vi phạm và quy mô xây dựng...

Hà Nội: Làm rõ loạt biệt thự “mọc” trên đất nông nghiệp Hồ Tây
Hà Nội: Làm rõ loạt biệt thự “mọc” trên đất nông nghiệp Hồ Tây

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã xuống làm việc với UBND phường Quảng An để làm rõ sự việc.

Hà Nội: Làm rõ loạt biệt thự “mọc” trên đất nông nghiệp Hồ Tây

Hà Nội: Làm rõ loạt biệt thự “mọc” trên đất nông nghiệp Hồ Tây

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã xuống làm việc với UBND phường Quảng An để làm rõ sự việc.