Hậu Giang cấp tiền hỗ trợ cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang tổ chức cấp tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/4, đồng loạt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức cấp tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người dân ở  huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhận tiền hỗ trợ.

Theo đó, toàn tỉnh Hậu Giang có gần 5.500 người có công với cách mạng, thương binh- người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động, đang hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 8 tỉ đồng. Mỗi người được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Riêng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng- không bao gồm người chăm sóc, (sau khi đã rà soát tránh trùng với người có công và loại trừ), có hơn 25.700 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 38 tỉ đồng. Mỗi người được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.   

Người dân trong tỉnh Hậu Giang thực hiện nghiêm những qui định phòng chống dịch Covid-19 khi đến nhận tiền hỗ trợ tại các điểm.

Sau hai đối tượng này, các địa phương trong tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục cấp tiền hỗ trợ những nhóm đối tượng còn lại như người nghèo, người cận nghèo, người lao động làm nghề tự do thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp. Dự kiến, toàn tỉnh có hơn 125.200 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 173 tỉ đồng.

Ông Lữ Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo, bên cạnh việc tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nhất là Chỉ thị 19 của Chính phủ, các ngành và địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn thật chặt chẽ, đúng từng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực./.

Viết bình luận