Hỗ trợ người dân tộc Phù Lá

Phù Lá là một trong những tộc người có số lượng ít nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, dân tộc Phù Lá hiện có 126 hộ với dân số khoảng gần 1.000 người, sống rải rác tại 3 huyện Quang Bình, Hoàng Su Phì và Xín Mần.

Với số lượng người ít, phân bố trên địa bàn rộng, dân tộc Phù Lá sống xen kẽ với các dân tộc khác nên nguy cơ đồng hóa về văn hóa, ngôn ngữ đang diễn ra và có nguy cơ xóa sổ những nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc của dân tộc. Đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, các hộ dân Phù Lá đói nghèo chiếm tỷ lệ hơn 40%...

Nhằm từng bước cải thiện đời sống, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc và tránh nguy cơ bị đồng hóa của đồng bào dân tộc Phù Lá, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đang thực hiện hỗ trợ người Phù Lá với nguồn vốn 23,5 tỷ đồng đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông, công trình thủy lợi, điện, các điểm trường, nhà sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất...

Mục tiêu đặt ra từ nay đến năm 2014, người Phù Lá có thể tự chủ được về đời sống, thông qua hoạt động phát triển sản xuất, học tập nâng cao trình độ của các thế hệ con em người Phù Lá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên