Hoàn chỉnh giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với các bộ, cơ quan, địa phương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến: Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thống nhất với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoàn chỉnh kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định./.

Tin liên quan

Di dời ga Hà Nội: Trái quy hoạch và chiến lược phát triển đường sắt?
Di dời ga Hà Nội: Trái quy hoạch và chiến lược phát triển đường sắt?

VOV.VN - Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN cho biết, nếu đường sắt không ở trung tâm thì phương tiện từ trung tâm vận chuyển hành khách ra ngoại thành sẽ tăng lên...

Di dời ga Hà Nội: Trái quy hoạch và chiến lược phát triển đường sắt?

Di dời ga Hà Nội: Trái quy hoạch và chiến lược phát triển đường sắt?

VOV.VN - Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN cho biết, nếu đường sắt không ở trung tâm thì phương tiện từ trung tâm vận chuyển hành khách ra ngoại thành sẽ tăng lên...

Đề nghị đưa đường sắt cao tốc Bắc Nam vào quy hoạch
Đề nghị đưa đường sắt cao tốc Bắc Nam vào quy hoạch

Bộ Xây dựng vừa góp ý cho việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam của Bộ GTVT.

Đề nghị đưa đường sắt cao tốc Bắc Nam vào quy hoạch

Đề nghị đưa đường sắt cao tốc Bắc Nam vào quy hoạch

Bộ Xây dựng vừa góp ý cho việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam của Bộ GTVT.