Không có vé, ô tô bạc tỷ được trông giữ bằng… niềm tin

Không có vé, ô tô bạc tỷ được trông giữ bằng… niềm tin

Tác giả Chu Đức/VOV Giao thông

VOV.VN - Có một điểm chung ở hầu hết các bãi gửi xe ô tô dù được cấp phép hay không, đó là sự biến mất của những tấm vé. Giao kết nhận trông xe và gửi xe chỉ được thực hiện bằng miệng và niềm tin.