Các loại hình kinh doanh nào được phép mở cửa tại Đà Nẵng từ ngày 28/7?

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close