Mức thu lệ phí làm thủ tục hải quan mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 172 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ ngày 17/12/2010.

Theo đó, đối tượng nộp lệ phí trong lĩnh vực hải quan là tổ chức, cá nhân có hành lý, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Hải quan đang hương dẫn khách hàng làm tờ khai

Mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan gồm: lệ phí làm thủ tục hải quan: 20.000 đồng/tờ khai; lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh Việt Nam: 200.000 đồng/tờ khai.

Thông tư quy định, hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập chỉ thu lệ phí làm thủ tục hải quan 1 lần khi làm thủ tục nhập khẩu. Hàng gửi kho ngoại quan chỉ thu lệ phí làm thủ tục hải quan 1 lần khi làm thủ tục nhập kho, khi xuất kho không thu..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên