Mục tiêu giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người năm 2012

Sáng 9/1 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2011, Bộ Lao động, TBXH đã cụ thể hoá các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ thành Chương trình Hành động của ngành, với các giải pháp cụ thể. Trong năm, Bộ Lao động TBXH đã trình Quốc hội cho ý kiến Bộ Luật Lao động (sửa đổi), trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 02 Chỉ thị, trình Chính phủ các nghị định, nghị quyết, quyết định theo đúng kế hoạch chương trình công tác của năm.

Thứ trưởng Bộ Lao động TBXH Nguyễn Thanh Hoà trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2011, ngành lao động TBXH đã tạo việc làm cho hơn 1,5 triệu người, đạt 96,1% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động hơn 88.000 người. Các nhiệm vụ về phát triển thị trường lao động trong nước tiếp tục được phát triển. Các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, cải thiện điều kiện lao động có nhiều tiến bộ. ngành cũng tăng quy mô, nâng cao chất lượng dạy nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, trong năm tuyển mới dạy nghề cho hơn 1,8 triệu người. Các lĩnh vực khác của ngành như chăm sóc người có công, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thực hiện bình đẳng giới, công tác phòng chống tệ nạn xã hội… có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngành Lao động Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó xuất khẩu lao động 90.000 người; tuyển mới dạy nghề cho 1,9 triệu người; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho những người thuộc diện chính sách, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%;  Đồng thời thực hiện các quyền của trẻ em, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để trẻ em được phát triển toàn diện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên