Muốn giảm tội phạm, ma túy, mại dâm các mô hình phải đi vào chiều sâu

VOV.VN - Công nhân quét rác, lái xe ôm, tắc xi…cũng có thể trở thành “tai mắt” của cơ quan phòng chống tội phạm

Đó là ý kiến của ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TP HCM trong Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”(tội phạm, ma túy, mại dâm) giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra sáng nay (3/11).

Chương trình do Liên đoàn Lao động và Công an thành phố phối hợp thực hiện.

Tiêm trích ma túy, tệ nạn nã hội loại trừ không dễ.

5 năm qua, tại TP HCM, tổ chức công đoàn các cấp đã phối hợp cùng Công an địa phương chủ động rà soát, thống kê trên 8 ngàn 100 đối tượng là công nhân, người lao động cần được hỗ trợ. Trong đó, có hơn 5.200 đối tượng chậm tiến, gần 2.900 đối tượng nghiện ma túy là công nhân, người lao động. Từ đó, hai ngành đã phối hợp với các đoàn thể khác quản lý giáo dục, cảm hóa thành công hơn 5 ngàn đối tượng. Hai ngành này cũng giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho gần 54.500 trường hợp là công nhân, người lao động khó khăn khác. Sự phối hợp hoạt động còn thể hiện rõ ở hiệu quả của hơn 1.860 “Tổ công nhân tự quản” với gần 144 ngàn thành viên là công nhân lao động, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong các khu trọ công nhân. 

Tuy nhiên, trên thực tế, còn một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, công nhân lao động chưa đề cao cảnh giác, chưa tích cực phòng chống tội phạm. Số người mãn hạn tù, người sau cai nghiện ma túy được tái hòa nhập cộng đồng, không có việc làm ổn định còn nhiều, nguy cơ trở lại con đường cũ cao. Liên đoàn Lao động và Công an thành phố sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng này.

Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, phải làm sao để hơn 1,5 triệu  công nhân lao động trên địa bàn thành phố là lực lượng tích cực tham gia phòng chống tội phạm, phải xây dựng được các mô hình "3 giảm" có chiều sâu: “Phạm pháp hình sự sẽ giảm nếu như mỗi tài xế tắc xi có ý thức trách nhiệm cao hơn và gắn với chúng ta về phong trào này nhiều hơn. Lực lượng công ích là lực lượng bổ trợ cho chúng ta, nếu chúng ta làm nhuyễn, làm chắc chắn, có giải pháp đi vào chiều sâu. Biện pháp pháp hình sự thấy ở đâu cũng có tai mắt của công an nó sẽ không dám hành động”./.