Nhà siêu mỏng, siêu méo - chính quyền vào cuộc

Sở Xây dựng chủ trì xây dựng văn bản xử lý giải quyết tồn tại nhà, đất siêu mỏng, siêu méo và hoàn thành hướng dẫn cho các quận, huyện  trước ngày 10/1/2011.

Chiều 24/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Phí Thái Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Sở Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Giải phóng mặt bằng thành phố và lãnh đạo các quận, huyện tìm giải pháp giải quyết nhà, đất siêu mỏng, siêu méo sau giải phóng mặt bằng tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố hiện có có 172 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo không phù hợp tiêu chí xây dựng, hình thành sau khi hoàn thành GPMB làm đường theo chỉ giới, gây phản cảm mất mỹ quan đô thị. Những nhà, đất siêu mỏng, siêu méo này tồn tại qua các thời kỳ trước và sau năm 2005 (Luật Xây dựng có hiệu lực) là 82 nhà xây dựng trước năm 2005 và  88 nhà xây sau 2005. Tuy nhiên, tổng hợp  của các quận, huyện toàn Thành phố ước có khoảng 400 nhà, đất siêu mỏng, siêu méo.

Sở Xây dựng cho rằng, nguyên nhân tồn tại của tình trạng này là do ý thức của người dân, chính quyền thiếu kiên quyết, chưa có giải pháp chế tài mạnh để ngăn chặn.

Để giải quyết tình trạng này, Sở Xây dựng đề xuất một số biện pháp như  thành phố xây dựng cơ chế đột phá như GPMB rộng ra 2 bên tuyến đường để đấu giá. Thu hồi các diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng. Chuyển mục đích sử dụng đất xen kẹt để dân có điều kiện xây dựng. Sở Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng quy hoạch chi tiết mở đường hai bên tuyến phố giao các quận huyện chịu trách nhiệm quản lý theo quy hoạch…

Ông Phí Thái Bình cho rằng giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo là rất khó nhưng không phải là không làm được. Theo ông Bình những trường xây dựng trước năm 2005 (Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 18/2/2005 về Việc xử lý xây dựng “nhà siêu mỏng, siêu méo” của UBND thành phố Hà Nội) thì phải bỏ tiền đền bù là rõ ràng. Nhưng với nhà xây sau quy định thông tư năm 2005 của Thành phố thì giải quyết như thế nào? .

Tại cuộc họp này, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện đều thống nhất cho rằng đối với nhà siêu mỏng siêu méo hay đất nhỏ lẻ méo mó hình học, sau khi GPMB để cho các hộ dân tự hợp nhất mà không thỏa thuận được sẽ phải thực hiện thu hồi.

Đề nghị Thành phố có chủ trương giải quyết với nhà, đất siêu mỏng, siêu méo; để có giải pháp đối với nhà xây trước và sau năm 2005. Sau đó, giao cho các địa phương lập dự án đền bù theo chi tiết từng dự án. Bởi nếu thu hồi 1m2 đất không đúng sẽ dẫn đến khiếu kiện của người dân. Đối với các dự án tại thời điểm hiện tại khi trình dự án lên phải khẳng định điều trà thu hồi hết các diện tích nhà xen kẹt, nhỏ lẻ…

Trên cơ sở kiến nghị giải pháp đề xuất, Thành phố giao các quận, huyện thống kê, đánh giá lập phương án GPMB với tất cả các nhà, đất tồn tại. Lập dự án có thái độ ứng xử với từng loại đất, nhà khác nhau. Lên kế hoạch cụ thể kinh phí bằng tiền, đất, căn hộ của từng phương án thu hồi cụ thể. Thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện có kiến nghị cụ thể như thế nào để xem xét giải quyết. Đối với các dự án đang triển khai Thành phố chỉ đạo chủ đầu tư rà soát để bổ sung thu hồi.

Thành phố cũng yêu cầu việc GPMB phải gắn với trách nhiệm của địa phương. Đến ngày 15/2/2011 các quận, huyên phải có báo cáo thành phố. Sở Xây dựng chủ trì xây dựng văn bản xử lý giải quyết tồn tại nhà, đất siêu mỏng, siêu méo và hoàn thành hướng dẫn cho các quận, huyện  trước ngày 10/1/2011. Sở Quy hoạch – Kiến trúc hoàn thiện quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường  trước 30/1/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên