Nhiều doanh nghiệp dừng đóng BHXH do ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Chủ sử dụng lao động nếu gặp khó khăn do dịch Covid-19 có thể tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12/2020.

Theo BHXH Việt Nam, đến ngày 1/7, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất cho phép các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì tiếp tục được tạm dừng đóng vào 2 quỹ này đến hết tháng 12/2020. Cụ thể đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, đến thời điểm này mới đảm bảo đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ này của BHXH Việt Nam đã ban hành. Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020. Trong thời gian tạm dừng đóng vào 2 quỹ trên, doanh nghiệp không bị tính lãi suất.

Tại công văn trả lời tuần đầu tháng 8/2020, ngoài việc đồng ý với đề xuất, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng lưu ý Bảo hiểm xã hội VN việc sử dụng từ “người sử dụng lao động” thay cho “doanh nghiệp”, nhằm tránh thu hẹp đối tượng, phạm vi được áp dụng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết: "Hiện nay nếu doanh nghiệp nào thấy đủ điều kiện thì gửi thẳng hồ sơ về cơ quan BHXH, khi cơ quan BHXH xét duyệt sẽ được tạm dừng đóng BHXH. Trước đây còn phải qua Sở LĐTBXH, qua cơ quan BHXH rồi vòng lại mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi khẳng định một lần nữa là về vấn đề này thì Chính phủ đã mở rộng và tạo điều kiện hết mức. Dưới góc độ cơ quan BHXH thì tôi mong muốn có những khuyến nghị để làm sao doanh nghiệp, người sử dụng lao động chia sẻ, đào tạo, đào tạo lại nghề cho người lao động để chuyển đổi nghề, nâng cao kỹ năng trong giai đoạn này là quan trọng hơn để làm sao khuyến khích đào tạo nghề cho người lao động sẽ là việc cần thiết hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả đầy đủ trong thời gian dịch Covid-19
Lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả đầy đủ trong thời gian dịch Covid-19

VOV.VN -BHXH có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, phụ cấp phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn…

Lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả đầy đủ trong thời gian dịch Covid-19

Lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả đầy đủ trong thời gian dịch Covid-19

VOV.VN -BHXH có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, phụ cấp phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn…

Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất với DN ảnh hưởng Covid 19
Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất với DN ảnh hưởng Covid 19

VOV.VN -BHXH Việt Nam có hướng dẫn về điều kiện đối với các DN, đơn vị thuộc diện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất với DN ảnh hưởng Covid 19

Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất với DN ảnh hưởng Covid 19

VOV.VN -BHXH Việt Nam có hướng dẫn về điều kiện đối với các DN, đơn vị thuộc diện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng BHXH
Doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng BHXH

VOV.VN -Bộ LĐTBXH vừa có Công văn số 874 gửi BHXH Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19.

Doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng BHXH

Doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng BHXH

VOV.VN -Bộ LĐTBXH vừa có Công văn số 874 gửi BHXH Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19.

Chế độ BHXH đối với người bị cách ly do dịch Covid -19
Chế độ BHXH đối với người bị cách ly do dịch Covid -19

VOV.VN -Người bị cách ly y tế phòng dịch Covid -19 sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định trong thời gian cách ly y tế.

Chế độ BHXH đối với người bị cách ly do dịch Covid -19

Chế độ BHXH đối với người bị cách ly do dịch Covid -19

VOV.VN -Người bị cách ly y tế phòng dịch Covid -19 sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định trong thời gian cách ly y tế.