Nhiều vị trí viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tháng 2/2023

VOV.VN - Trong tháng 2, một loạt Thông tư điều chỉnh về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số viên chức có hiệu lực. Theo đó nhiều vị trí viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Tin liên quan

Giáo viên và những ngành nghề nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?
Giáo viên và những ngành nghề nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện nay, có 20 chức danh công chức, viên chức đã được bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học

Giáo viên và những ngành nghề nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

Giáo viên và những ngành nghề nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện nay, có 20 chức danh công chức, viên chức đã được bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức phóng viên, biên tập viên
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức phóng viên, biên tập viên

Từ ngày 10/10, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức phóng viên, biên tập viên ở cả ba hạng I, II, III sẽ không còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức phóng viên, biên tập viên

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức phóng viên, biên tập viên

Từ ngày 10/10, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức phóng viên, biên tập viên ở cả ba hạng I, II, III sẽ không còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường vùng cao gặp khó khi Tin học, Ngoại ngữ thành môn bắt buộc từ lớp 3
Trường vùng cao gặp khó khi Tin học, Ngoại ngữ thành môn bắt buộc từ lớp 3

VOV.VN - Thực hiện chương trình GDPT mới, từ năm học 2022-2023, các môn Tin học và Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc của học sinh lớp 3. Yêu cầu này đang đặt ra nhiều khó khăn, lúng túng cho các điểm trường miền núi, vùng cao.

Trường vùng cao gặp khó khi Tin học, Ngoại ngữ thành môn bắt buộc từ lớp 3

Trường vùng cao gặp khó khi Tin học, Ngoại ngữ thành môn bắt buộc từ lớp 3

VOV.VN - Thực hiện chương trình GDPT mới, từ năm học 2022-2023, các môn Tin học và Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc của học sinh lớp 3. Yêu cầu này đang đặt ra nhiều khó khăn, lúng túng cho các điểm trường miền núi, vùng cao.