Phê duyệt 281.714 biên chế công chức năm 2013

(VOV) - Tổng số biên chế này không bao gồm biên chế thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2013.

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2013 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.714 biên chế.

Trong đó, 111.687 biên chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện có 161.950 biên chế. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gồm 1.077 biên chế.

Ngoài ra, có 7.000 biên chế công chức dự phòng, trong đó Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 3.000 biên chế và 4.000 biên chế thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 674 biên chế.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng biên chế công chức năm 2013.

Đồng thời, Bộ Nội vụ giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế năm 2013 như quy định trên./.

Tin liên quan

Cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn nhiều hơn
Cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn nhiều hơn

(VOV) - Bộ Nội vụ đề xuất nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong 1 năm từ 5% lên không quá 10%.

Cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn nhiều hơn

Cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn nhiều hơn

(VOV) - Bộ Nội vụ đề xuất nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong 1 năm từ 5% lên không quá 10%.

Luật Công chức không phân biệt người có bằng tại chức
Luật Công chức không phân biệt người có bằng tại chức

(VOV) -"Quan điểm xuyên suốt của Bộ Nội vụ là đề nghị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật".

Luật Công chức không phân biệt người có bằng tại chức

Luật Công chức không phân biệt người có bằng tại chức

(VOV) -"Quan điểm xuyên suốt của Bộ Nội vụ là đề nghị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật".

Lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức
Lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo

Lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo

Tết Âm lịch công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày
Tết Âm lịch công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày

(VOV) - Cán bộ công chức, viên chức được nghỉ liền 9 ngày liên tục từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch

Tết Âm lịch công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày

Tết Âm lịch công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày

(VOV) - Cán bộ công chức, viên chức được nghỉ liền 9 ngày liên tục từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch