Quản lý căn cước công dân: Chấn chỉnh tác phong làm việc

VOV.VN -Cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm đơn giản, kịp thời, công khai; giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân liên quan đến căn cước công dân.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân.

Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Căn cước công dân, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tổ chức tốt việc phổ biến Luật Căn cước công dân đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về công dân phục vụ cho việc quản lý dân cư, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội và giao dịch của công dân; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về căn cước công dân trong phạm vi cả nước.

Theo Kế hoạch, sẽ thực hiện 4 nội dụng: Phổ biến pháp luật về căn cước công dân; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Căn cước công dân; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý căn cước công dân.

Chấn chỉnh tác phong làm việc

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công an phải kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

Chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thuộc quyền quản lý có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thẻ Căn cước có thực sự giúp dân giảm thủ tục, giấy tờ?
Thẻ Căn cước có thực sự giúp dân giảm thủ tục, giấy tờ?

VOV.VN -Nhiều đại biểu băn khoăn theo quy định như dự thảo luật thì mỗi người phải đổi thẻ nhiều lần, gây tốn kém và thêm thủ tục.

Thẻ Căn cước có thực sự giúp dân giảm thủ tục, giấy tờ?

Thẻ Căn cước có thực sự giúp dân giảm thủ tục, giấy tờ?

VOV.VN -Nhiều đại biểu băn khoăn theo quy định như dự thảo luật thì mỗi người phải đổi thẻ nhiều lần, gây tốn kém và thêm thủ tục.

Nhiều câu hỏi đặt ra với quy định căn cước công dân
Nhiều câu hỏi đặt ra với quy định căn cước công dân

VOV.VN -Nếu theo dự kiến, từ năm 2016 có đến 3 loại giấy chứng minh nhân dân và căn cước công dân cùng có hiệu lực.

Nhiều câu hỏi đặt ra với quy định căn cước công dân

Nhiều câu hỏi đặt ra với quy định căn cước công dân

VOV.VN -Nếu theo dự kiến, từ năm 2016 có đến 3 loại giấy chứng minh nhân dân và căn cước công dân cùng có hiệu lực.

Phó Thủ tướng dự hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo 896
Phó Thủ tướng dự hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo 896

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành tập trung rà soát, tránh lãng phí trong việc thu thập thông tin cho xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phó Thủ tướng dự hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo 896

Phó Thủ tướng dự hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo 896

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành tập trung rà soát, tránh lãng phí trong việc thu thập thông tin cho xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua
Văn phòng Chủ tịch nước công bố 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Trong số 8 luật được công bố, có Luật Hộ tịch hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 liên quan tới vấn đề giấy khai sinh và số định danh

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Trong số 8 luật được công bố, có Luật Hộ tịch hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 liên quan tới vấn đề giấy khai sinh và số định danh