Quản lý vận hành xe Limousine cách nào cho hiệu quả?

Quản lý vận hành xe Limousine cách nào cho hiệu quả?

Tác giả VOV1

VOV.VN - Khái niệm xe Limousine được hiểu là phương tiện chở khách liên tỉnh, nội vùng và liên vùng. Tuy nhiên, hoạt động của loại phương tiện này đã gây ra nhiều xáo trộn như lập bến hoặc đón trả khách tự do, gây cản trở giao thông đô thị, thậm chí là bát nháo.