Rút ngắn thời gian xin miễn thị thực

Kể từ ngày 15/4/2012, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy miễn thị thực trong thời hạn 5 ngày.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ra quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo đó, kể từ ngày 15/4/2012, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy miễn thị thực trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thay vì 7 ngày theo quy định cũ.

Quyết định mới cũng cụ thể hóa quy định về việc gia hạn tạm trú cho người có giấy miễn thị thực sau khi hết 90 ngày của một lần nhập cảnh. Nếu có nhu cầu ở lại quá 90 ngày, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú, mỗi lần không quá 90 ngày.

Người có nhu cầu gia hạn phải làm thủ tục 5 ngày trước thời điểm hết hạn 90 ngày và nộp hồ sơ gồm hộ chiếu và tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú có xác nhận của công an xã, phường nơi tạm trú./.