Sát cánh cùng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Nhân ngày "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam" 10/8 năm nay, các tổ chức quốc tế gửi thư thăm hỏi và cam kết sát cánh cùng các nạn nhân trong cuộc đấu tranh cho đến khi công lý được thực thi.  

Ban Vận động cứu trợ và trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Mỹ cũng gửi thư cho Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các nạn nhân. Trong thư Ban Vận động cứu trợ và trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Mỹ khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhằm giành lại công lý và đền bù cho nạn nhân da cam Việt Nam.

Ở Mỹ, Ban Vận động cứu trợ và trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Mỹ sẽ kỷ niệm "Ngày da cam 2009" bằng các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân Hoa Kỳ về tác hại của chất độc da cam/điôxin đang hiển hiện tại Việt Nam...

* Chủ tịch Hội Cựu chiến binh vì Hoà Bình Mỹ Merle Ratner cũng gửi thư cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, khẳng định sẽ sát cánh cùng Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam cũng như các nạn nhân da cam trên toàn thế giới.../.