Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013

(VOV) -Từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 đến 2.350.000 đồng/tháng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011.

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2013 tới đây chia theo 4 vùng I, II, III, IV. Cụ thể như sau:

Vùng


Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2013 (theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP)

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng hiện nay (theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP) 

I

2.350.000  đồng/tháng

2.000.000 đồng/tháng

II

2.100.000  đồng/tháng

1.780.000 đồng/tháng

III

1.800.000  đồng/tháng

1.550.000 đồng/tháng

IV

1.650.000  đồng/tháng

1.400.000 đồng/tháng

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

Nghị định 103/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2013./.

Tin liên quan

Chính phủ sẽ tìm nguồn để tăng lương sát lộ trình
Chính phủ sẽ tìm nguồn để tăng lương sát lộ trình

(VOV) -Thủ tướng cho biết: sẽ tìm mọi giải pháp cân đối nguồn để khi có điều kiện tiếp tục tăng lương theo sát lộ trình cải cách…

Chính phủ sẽ tìm nguồn để tăng lương sát lộ trình

Chính phủ sẽ tìm nguồn để tăng lương sát lộ trình

(VOV) -Thủ tướng cho biết: sẽ tìm mọi giải pháp cân đối nguồn để khi có điều kiện tiếp tục tăng lương theo sát lộ trình cải cách…

Quốc hội chấp thuận tăng lương từ 1/7/2013
Quốc hội chấp thuận tăng lương từ 1/7/2013

(VOV) -Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua với 90,96% tán thành.

Quốc hội chấp thuận tăng lương từ 1/7/2013

Quốc hội chấp thuận tăng lương từ 1/7/2013

(VOV) -Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua với 90,96% tán thành.

Tăng lương cơ bản bằng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên
Tăng lương cơ bản bằng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên

(VOV) -Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ: Sử dụng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2013.

Tăng lương cơ bản bằng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên

Tăng lương cơ bản bằng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên

(VOV) -Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ: Sử dụng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2013.