Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy phát triển con người

Việt Nam đứng trong nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình và xếp thứ 128/187 nước được khảo sát.

Việt Nam đạt được tiến bộ về phát triển con người nhờ tăng trưởng kinh tế, song cần chú trọng đến y tế và giáo dục. Đó là nội dung trong báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2011 có chủ đề “Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người” được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố tại Hà Nội ngày 9/11.

Theo bản báo cáo, Việt Nam đứng trong nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình và xếp thứ 128/187 nước được khảo sát. Trong tương quan với khu vực, Chỉ số phát triển con người của Việt Nam cao hơn Campuchia và Lào nhưng vẫn chưa theo kịp các nước như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines.

Trong 20 năm qua, Chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng thêm 37%. Tuy nhiên, những tiến bộ chung về chỉ số phát triển con người của Việt Nam chủ yếu là do tăng trưởng kinh tế. Từ năm 1990 đến năm nay, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam tăng mạnh, lên mức 228%. Do đó, tăng trưởng thu nhập đã góp phần lớn cho những tiến bộ đạt được về Chỉ số phát triển con người của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Seetsuko Yamazaki, Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, do còn chú tâm vào phát triển kinh tế nên một số chỉ số về phát triển con người của Việt Nam như: y tế và giáo dục chưa được đầu tư thích đáng, dẫn đến những tiến bộ về hai chỉ số này còn thấp. Ngoài ra, một số bất cập khác như: chênh lệch chất lượng dịch vụ giữa các vùng miền, giữa các nhóm kinh tế xã hội, năng lực ứng phó biến đổi khí hậu của cũng làm hạn chế những tiến bộ phát triển vì con người của Việt Nam một cách toàn diện… Do đó, trong thời gian tới, Việt Nam cần ưu tiên đầu tư để nâng mức phát triển con người tương đương với mức tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo của UNDP năm nay đưa ra chỉ số mới là Chỉ số đói nghèo đa chiều cho Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chỉ số đói nghèo phi tiền tệ cấp quốc gia được xây dựng riêng cho Việt Nam. Theo đó, số người nghèo đa chiều ở Việt Nam nhiều hơn hẳn số người nghèo về thu nhập. Năm 2008, tỷ lệ nghèo về thu nhập là 14,5% trong khi tỷ lệ nghèo đa chiều là 23,3%./.

Viết bình luận