Thành lập 5 Tổng công ty quản lý phân phối điện

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho thành lập 5 Tổng công ty Quản lý phân phối điện, hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Đó là các Tổng công ty: Điện lực miền Bắc, Điện lực miền Nam, Điện lực miền Trung, Điên lực thành phố Hà Nội, Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng, Điện lực Ninh Bình, Điên lực Hải Dương từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tổng công ty Điện lực miền Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai.

Tổng công ty Điện lực miền Trung được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 3 và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức bộ máy quản lý các Công ty mẹ hoạt động theo mô hình chủ tịch công ty kiêm tổng giám đốc, kiểm soát viên, các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc thành lập các Công ty mẹ của các Tổng công ty Điện lực trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên