Hà Nội:
Thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn

VOV.VN -  Tổng chỉ tiêu đào tạo năm 2015 là 276 công chức chuyên môn cấp xã. 

UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 5821/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015.

Thi tuyển công chức.

Theo đó, tổng chỉ tiêu đào tạo năm 2015 là 276 công chức chuyên môn cấp xã. Cụ thể:  Chức danh Văn phòng - Thống kê: 50 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Hành chính học, Hành chính công, Quản trị Văn phòng, Văn thư - Lưu trữ.

Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 62 chỉ tiêu, bao gồm các ngành Luật.

Chức danh Địa chính - Xây dựng: 59 chỉ tiêu, trong đó: Lĩnh vực Địa chính - nông nghiệp: 36 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Quản lý đất đai, Địa chính; Lĩnh vực Xây dựng - đô thị - môi trường: 23 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Xây dựng, Quản lý xây dựng, Kiến trúc, Quản lý Đô thị, Môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Chức danh Văn hóa - Xã hội: 59 chỉ tiêu, trong đó: Lĩnh vực Văn hóa: 24 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Văn hóa - Du lịch; Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội: 35 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách. 

Chức danh Tài chính - Kế toán: 46 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Tài chính, Kế toán. 

Các lớp nguồn công chức cấp xã, đào tạo tập trung 15 tháng, trong đó 02 tháng học tập kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ theo các chức danh công chức chuyên môn câp xã và 4 tháng thực tập tại cơ sở, không kể thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, tết. 

Địa điểm đào tạo: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, số 220, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Dự kiến khai giảng và tổ chức đào tạo trong Quý 1/2016./.