Thiếu điện lưới ở miền núi là rào cản lớn trong chuyển đổi số tại Quảng Bình

VOV.VN - Hiện trên địa bàn Quảng Bình có 20 bản thuộc 3 xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới. Chính vì vậy việc đầu tư các hạ tầng về viễn thông phục vụ cho chuyển đổi số không triển khai được, không triển khai được ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số.

Một số khu vực miền núi chưa có điện lưới quốc gia nên không thể triển khai các hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, đây là rào cản lớn trong triển khai thực hiện mục tiêu "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm của địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới. Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030" ở tỉnh Quảng Bình.

Đối với phát triển chính quyền số phục vụ người dân, tỉnh Quảng Bình đã công khai gần 1.900 thủ tục hành chính với hơn 800 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ 99%. Trong đó, tích hợp thành công gần 700 dịch vụ do tỉnh xây dựng lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 90%. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của người dân đạt trên 55% và được cập nhật vào kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Quảng Bình.

Đáng quan tâm  hiện nay là hạ tầng mạng kết nối internet băng rộng tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa được phủ toàn diện hoặc chưa bảo đảm chất lượng. Điều này cũng là hạn chế trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Ông Hoàng Hữu Thái, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết: “Đang còn rất nhiều khó khăn nên tỷ lệ đầu tư cho chuyển đổi số, cho ứng dụng công nghệ thông tin rất hạn chế. Trên địa bàn có 20 bản thuộc 3 xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới. Chính vì vậy việc đầu tư các hạ tầng về viễn thông phục vụ cho chuyển đổi số không triển khai được, không triển khai được ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn hưởng ứng Ngày chuyển đổi số
Bắc Kạn hưởng ứng Ngày chuyển đổi số

VOV.VN - Ngày 6/10, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 theo hình thức trực tuyến từ tỉnh tới cấp xã.

Bắc Kạn hưởng ứng Ngày chuyển đổi số

Bắc Kạn hưởng ứng Ngày chuyển đổi số

VOV.VN - Ngày 6/10, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 theo hình thức trực tuyến từ tỉnh tới cấp xã.

Quảng Ngãi đột phá từ chuyển đổi số
Quảng Ngãi đột phá từ chuyển đổi số

VOV.VN - Lần đầu tiên chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi có bước tiến ấn tượng nhất trong 63 tỉnh, thành phố cả nước. Từ vị trí gần áp chót (60/63) năm 2021, sang 2022, chuyển đổi số tỉnh này vươn lên vị trí thứ 26/63, tăng trưởng 34 bậc.

Quảng Ngãi đột phá từ chuyển đổi số

Quảng Ngãi đột phá từ chuyển đổi số

VOV.VN - Lần đầu tiên chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi có bước tiến ấn tượng nhất trong 63 tỉnh, thành phố cả nước. Từ vị trí gần áp chót (60/63) năm 2021, sang 2022, chuyển đổi số tỉnh này vươn lên vị trí thứ 26/63, tăng trưởng 34 bậc.

Chuyển đổi số - giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao Sơn La
Chuyển đổi số - giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - “Chuyển đổi nhận thức và phát triển nâng cao nguồn nhân lực tạo nền móng chuyển đổi số” là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số - giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao Sơn La

Chuyển đổi số - giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - “Chuyển đổi nhận thức và phát triển nâng cao nguồn nhân lực tạo nền móng chuyển đổi số” là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số. 

Đà Nẵng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyển đổi số
Đà Nẵng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyển đổi số

VOV.VN - Nhiều năm liền, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số nhưng vẫn thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Giải quyết nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số đòi hỏi sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

Đà Nẵng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyển đổi số

Đà Nẵng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyển đổi số

VOV.VN - Nhiều năm liền, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số nhưng vẫn thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Giải quyết nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số đòi hỏi sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp