Thông tin mới trên văn bằng, chứng chỉ

Giới tính sẽ được ghi trên văn bằng, chứng chỉ  

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH có ghi thêm: giới tính, ngành đào tạo, xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo.

Bằng thạc sĩ, tiến sĩ có ghi thêm: tên ngành, chuyên ngành đào tạo. Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định: Người học được cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ, trong các trường hợp: Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch; thay đổi họ, tên, chữ đệm...

Việc chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ được áp dụng cả đối với những văn bằng, chứng chỉ được cấp trước ngày quy chế này có hiệu lực thi hành./.                                            

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên