Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch 8 tỉnh kiểm điểm

Lý do là các địa phương phân bổ kinh phí chậm, sử dụng sai mục đích, không đúng đối tượng và không theo đúng quy định.

Ngày 29/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh là: Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc báo cáo không đúng những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra năm 2009; phân bổ kinh phí chậm; sử dụng kinh phí được hỗ trợ sai mục đích, không đúng đối tượng và không theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 8 tỉnh này  phải chỉ đạo các ngành, các cấp trực thuộc chấn chỉnh công tác báo cáo đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để báo cáo Trung ương kịp thời. Đồng thời chỉ đạo và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm trong việc: báo cáo không đúng tình hình thiệt hại; bố trí kinh phí khắc phục thiên tai không đúng mục tiêu, không có cơ sở; chậm phân bổ kinh phí; phân bổ, sử dụng không đúng đối tượng, mục tiêu so với các quyết định hỗ trợ kinh phí của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, chấn chỉnh, khắc phục ngay việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra không kịp thời trong thời gian qua để từ nay trở đi việc phân bổ, sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, có hiệu quả, góp phần giúp nhân dân vùng bị thiên tai ổn định sản xuất và đời sống. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án, công trình bị thiệt hại do thiên tai để sớm đưa các công trình vào phục vụ đời sống và sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đối với khoản kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh các địa phương đã bố trí, phân bổ, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng theo nội dung từng quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thu hồi về ngân sách trung ương. Đối với khoản kinh phí dự phòng ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh còn dư tại địa phương chưa phân bổ nhưng còn nhiệm vụ chi cho các đối tượng được hỗ trợ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Tài chính làm thủ tục cho các địa phương chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ cho các nhiệm vụ chi, đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, các cấp trực thuộc kiểm tra, rà soát lại công tác báo cáo đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; việc phân bổ và sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách trung ương; việc bố trí dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Trường hợp xảy ra sai phạm hoặc thực hiện không đúng quy định thì phải thực hiện ngay các biện pháp theo quy định và báo cáo các Bộ, cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp có vướng mắc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng quy định về tiêu chí đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó xác định rõ: những thiệt hại phải sử dụng nguồn lực của địa phương để chủ động khắc phục trong thời gian sớm nhất; những thiệt hại vượt quá khả năng của địa phương đề nghị Trung ương hỗ trợ, trong đó cần xác định các nhiệm vụ cấp thiết cần phải được hỗ trợ ngay để có nguồn xử lý khắc phục kịp thời ổn định sản xuất và đời sống nhân dân, thiệt hại về cơ sở hạ tầng việc sửa chữa cần có nhiều thời gian và kinh phí để khôi phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên