Công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Ngày 8/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 690/QĐ-TTg công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Quyết định nêu rõ: Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Quyết định cũng nêu rõ: Giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/6/2022.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn huyện Mê Linh (TP Hà Nội) có 16/16 xã đạt chuẩn NTM và đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Đến Mê Linh hiện nay, có thể thấy hạ tầng kinh tế-xã hội khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đồng chí Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, cho biết, giai đoạn 2010-2020, huyện đã bố trí hơn 4.011 tỷ đồng, tập trung đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn. Theo đó, giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, thủy lợi nội đồng được đầu tư nâng cấp; công tác quy hoạch được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững.

Ngoài việc xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Mê Linh đã chú trọng tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện ngày càng được nâng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng biên Long An khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới 
Vùng biên Long An khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới 

VOV.VN - Các vùng quê trước đây khó khăn mọi bề, nay đã "thay da đổi thịt", trở thành những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng vùng biên giới vững mạnh của tỉnh Long An.

Vùng biên Long An khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới 

Vùng biên Long An khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới 

VOV.VN - Các vùng quê trước đây khó khăn mọi bề, nay đã "thay da đổi thịt", trở thành những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng vùng biên giới vững mạnh của tỉnh Long An.

Thu nhập người dân ở Đắk Lắk tăng cao nhờ xây dựng nông thôn mới
Thu nhập người dân ở Đắk Lắk tăng cao nhờ xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Tỉnh ủy Đắk Lắk xem việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; nâng cao hơn nữa nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thu nhập người dân ở Đắk Lắk tăng cao nhờ xây dựng nông thôn mới

Thu nhập người dân ở Đắk Lắk tăng cao nhờ xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Tỉnh ủy Đắk Lắk xem việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; nâng cao hơn nữa nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Tiến Dũng cho biết, phong trào xây dựng nông thôn mới được khơi dậy rộng khắp, triển khai mạnh mẽ và đạt được kết quả toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Tiến Dũng cho biết, phong trào xây dựng nông thôn mới được khơi dậy rộng khắp, triển khai mạnh mẽ và đạt được kết quả toàn diện.

Hái “quả ngọt” sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Hái “quả ngọt” sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Là huyện ngoại thành của TP.HCM với nhiều khó khăn như: đông dân, đời sống khó khăn, hạ tầng thiếu thốn, 10 năm qua, huyện Bình Chánh đã vượt khó, thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế với nhiều mô hình hiệu quả, nâng cao đời sống người dân.

Hái “quả ngọt” sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Hái “quả ngọt” sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Là huyện ngoại thành của TP.HCM với nhiều khó khăn như: đông dân, đời sống khó khăn, hạ tầng thiếu thốn, 10 năm qua, huyện Bình Chánh đã vượt khó, thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế với nhiều mô hình hiệu quả, nâng cao đời sống người dân.