Hà Nội kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 22/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo thành phố).

Theo quyết định này, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.

Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy. 5 Phó Trưởng Ban khách là bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

14 thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Y tế.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Thành phố có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân,... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

Chỉ đạo, điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các sở, ban, ngành Thành phố, các ban Đảng thuộc Thành ủy, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch.

Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong công tác phòng, chống dịch.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thành phố trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp, Sở Chỉ huy Thành phố, Sở Chỉ huy các cấp, các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch. Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực phòng, chống dịch khi cần thiết. Tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất theo yêu cầu để chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Quyết định cũng yêu cầu thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Thành phố, trong đó Tiểu ban Y tế do ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Tài chính, hậu cần do ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban.  Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Dân vận, vận động, huy động xã hội và an sinh xã hội do bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Truyền thông do bà Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban.

Các Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

Chủ động chỉ đạo, phối hợp với các Tiểu ban khác thuộc Ban Chỉ đạo Thành phố; với các sở, ban, ngành Thành phố, Quận, Huyện, Thị ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, tố chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Thành phố và của Tiểu ban. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tiểu ban. Kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo./.

Xem toàn văn Quyết định tại đây

Tin liên quan

Người Hà Nội đã sớm “ngủ quên” trước dịch Covid-19
Người Hà Nội đã sớm “ngủ quên” trước dịch Covid-19

VOV.VN - Một bộ phận người dân sớm có tâm lý chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Cảnh tượng dân đổ ra chật kín phố phường vui chơi khi Hà Nội vẫn đang thực hiện Chỉ thị 15 khiến nhiều người không khỏi lo ngại.

Người Hà Nội đã sớm “ngủ quên” trước dịch Covid-19

Người Hà Nội đã sớm “ngủ quên” trước dịch Covid-19

VOV.VN - Một bộ phận người dân sớm có tâm lý chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Cảnh tượng dân đổ ra chật kín phố phường vui chơi khi Hà Nội vẫn đang thực hiện Chỉ thị 15 khiến nhiều người không khỏi lo ngại.

Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh
Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường cho nhân dân, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường cho nhân dân, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

 "Biển người" đêm Trung thu-Hà Nội có thể trả giá đắt vì vẫn còn F0 trong cộng đồng
"Biển người" đêm Trung thu-Hà Nội có thể trả giá đắt vì vẫn còn F0 trong cộng đồng

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, mặc dù TP Hà Nội đã nới lỏng giãn cách nhưng người dân tuyệt đối không nên chủ quan, bởi vẫn có những ca F0 lẩn khuất trong cộng đồng.

 "Biển người" đêm Trung thu-Hà Nội có thể trả giá đắt vì vẫn còn F0 trong cộng đồng

"Biển người" đêm Trung thu-Hà Nội có thể trả giá đắt vì vẫn còn F0 trong cộng đồng

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, mặc dù TP Hà Nội đã nới lỏng giãn cách nhưng người dân tuyệt đối không nên chủ quan, bởi vẫn có những ca F0 lẩn khuất trong cộng đồng.

Phát hiện 2 F0 trong cộng đồng tại Hà Đông, Hà Nội
Phát hiện 2 F0 trong cộng đồng tại Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN - Quận Hà Đông, Hà Nội vừa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Tổ 8, phường Kiến Hưng.

Phát hiện 2 F0 trong cộng đồng tại Hà Đông, Hà Nội

Phát hiện 2 F0 trong cộng đồng tại Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN - Quận Hà Đông, Hà Nội vừa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Tổ 8, phường Kiến Hưng.

Người dân Hà Nội ùn ùn đổ ra đường đi chơi Tết Trung thu
Người dân Hà Nội ùn ùn đổ ra đường đi chơi Tết Trung thu

VOV.VN - Tối nay (21/9), nhiều khu vực trung tâm ở Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, Đồng Xuân, Hàng Mã, đường Thanh Niên... dòng người ùn ùn đổ về đi dạo, chơi Tết Trung thu.

Người dân Hà Nội ùn ùn đổ ra đường đi chơi Tết Trung thu

Người dân Hà Nội ùn ùn đổ ra đường đi chơi Tết Trung thu

VOV.VN - Tối nay (21/9), nhiều khu vực trung tâm ở Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, Đồng Xuân, Hàng Mã, đường Thanh Niên... dòng người ùn ùn đổ về đi dạo, chơi Tết Trung thu.