Kon Tum lại xảy ra động đất

VOV.VN - Trận động đất xảy ra vào lúc 8h14 phút sáng 1/8. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra một trận động đất mạnh 3,6 độ.

Cụ thể, động đất xảy ra vào lúc 8h14 phút tại toạ độ 14.873N - 108.244E. Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết, vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này./.

Tin liên quan

Xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum trong một ngày
Xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum trong một ngày

VOV.VN - 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào sáng và chiều 29/6.

Xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum trong một ngày

Xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum trong một ngày

VOV.VN - 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào sáng và chiều 29/6.

Lại xảy ra động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Lại xảy ra động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Lại xảy ra động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Lại xảy ra động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.