Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT giải thích nguyên nhân tăng số lượng Tổng cục

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ thực hiện rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian gần đây.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký văn bản số 3045 gửi Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ về Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương.

Văn bản nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đề nghị của Bộ TN&MT tại Công văn số 1385 ngày 26/3 và tờ trình số 104 ngày 31/12 về Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương như sau:

Để có cơ sở xem xét, quyết định vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ thực hiện rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian gần đây.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ này rà soát, kiểm tra kỹ việc phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị về quản lý rác thải nhựa đại dương, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp.

Các nội dung này phải được báo cáo trực tiếp tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì trong thời gian tới.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý việc chấp hành các Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII khi đề xuất thành lập, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ.

Bộ TN&MT hiện có 5 tổng cục; 5 cục, 6 vụ, 4 văn phòng và Thanh tra bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cùng với 15 đơn vị sự nghiệp và 3 doanh nghiệp trực thuộc./.

Viết bình luận

Tin liên quan

"Sốt" đất ở khắp nơi: Bộ TN&MT thừa nhận làm chưa thấu đáo
"Sốt" đất ở khắp nơi: Bộ TN&MT thừa nhận làm chưa thấu đáo

VOV.VN - Liên quan đến tình trạng sốt đất ở khắp các địa phương trên cả nước trong thời gian qua, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) thừa nhận Bộ làm chưa thấu đáo.

"Sốt" đất ở khắp nơi: Bộ TN&MT thừa nhận làm chưa thấu đáo

"Sốt" đất ở khắp nơi: Bộ TN&MT thừa nhận làm chưa thấu đáo

VOV.VN - Liên quan đến tình trạng sốt đất ở khắp các địa phương trên cả nước trong thời gian qua, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) thừa nhận Bộ làm chưa thấu đáo.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu về đất đai
Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu về đất đai

VOV.VN - Thủ tướng cũng yêu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện tốt chương trình chuyển đối số quốc gia.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu về đất đai

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu về đất đai

VOV.VN - Thủ tướng cũng yêu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện tốt chương trình chuyển đối số quốc gia.

Bộ TN-MT kiểm tra nhà máy xả thải ra môi trường sau phản ánh của VOV
Bộ TN-MT kiểm tra nhà máy xả thải ra môi trường sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Đoàn công tác liên ngành do Cục Bảo vệ môi trường miền Nam chủ trì bắt đầu tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác môi trường của Công ty TNHH Cù Lao Xanh.

Bộ TN-MT kiểm tra nhà máy xả thải ra môi trường sau phản ánh của VOV

Bộ TN-MT kiểm tra nhà máy xả thải ra môi trường sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Đoàn công tác liên ngành do Cục Bảo vệ môi trường miền Nam chủ trì bắt đầu tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác môi trường của Công ty TNHH Cù Lao Xanh.