Tốc độ tăng chi phí y tế bình quân hàng năm đạt 9,8%

Những vấn đề ngành Y tế cần ưu tiên giải quyết thời gian tới là sự chênh lệch khá lớn về sức khỏe giữa các vùng, miền, giữa các nhóm dân sinh sống.  

Ngày 9/11, Bộ Y tế tổ chức hội thảo Xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015, sử dụng bộ công cụ đánh giá (JANS) với sự tham dự của đông đảo chuyên gia quốc tế và Việt Nam.

Bộ Y tế cho biết: Tỷ trọng nguồn tài chính công trong tổng chi cho y tế tăng rõ rệt, từ 20% năm 2000 tăng lên 43% năm 2008. Chi phí bình quân y tế cho đầu người năm 2008 là 1,1 triệu đồng tức là khoảng 60 USD. Tốc độ tăng chi phí y tế bình quân hàng năm đạt 9,8%. Tổng chi y tế so với GDP tăng qua các năm và đạt 6,2% GDP năm 2007, cao hơn một số nước trong khu vực. Tuy nhiên, lĩnh vực tài chính y tế còn một số vấn đề đáng quan tâm, ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành y tế. Tỷ lệ chi tiền túi hộ gia đình cho chăm sóc y tế vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trên 50% nguồn chi từ quỹ bảo hiểm y tế cho y tế rất thấp, mới chỉ chiếm 17,6% tổng ngân sách.

Theo đó, những vấn đề ngành Y tế cần ưu tiên giải quyết thời gian tới, đó là sự chênh lệch khá lớn về sức khỏe giữa các vùng, miền, giữa các nhóm dân sinh sống; vấn đề y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; nâng cao khả năng đáp ứng mạng lưới khám chữa bệnh; cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản; nguồn nhân lực y tế, thông tin y tế; vấn đề thuốc, vaccine, sinh phẩm; trang thiết bị y tế. Đặc biệt, lĩnh vực cần được đầu tư cấp bách là chi tiêu tài chính trong y tế công; hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn tài chính; tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, kiểm soát chi phí y tế; nâng cao năng lực quản trị hệ thống y tế bao gồm năng lực hoạch định chính sách, chiến lược, năng lực kiểm tra, theo dõi, giám sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên