Trạm dừng nghỉ đường bộ cung cấp dịch vụ miễn phí

Trạm dừng nghỉ đường bộ còn phải có công trình dịch vụ công cộng cung cấp các dịch vụ miễn phí.

Theo Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ vừa được Bộ GTVT ban hành, bên cạnh các công trình dịch vụ thương mại, công trình bổ trợ, trạm dừng nghỉ đường bộ còn phải có công trình dịch vụ công cộng cung cấp các dịch vụ miễn phí như: Bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, nơi cung cấp thông tin bản đồ giao thông khu vực, sơ cứu tai nạn giao thông...

Trạm dừng nghỉ đường bộ được phân thành 4 loại và có diện tích tối thiểu loại 1 là 10.000m2, loại 2 là 5.000m2, loại 3 là 3.000m2 và loại 4 là 1.000m2./.

Viết bình luận