Việt Nam luôn đảm bảo quyền được chăm sóc sức khoẻ và phát triển con người

Vấn đề sức khoẻ, phát triển và quyền con người là một nội dung quan trọng trong mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh của Việt Nam.

>> Đảm bảo quyền được chăm sóc sức khoẻ và phát triển cho mọi người
Ông Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương đã khẳng định như vậy tại “Hội nghị quốc tế nhận thức về việc đảm bảo quyền được chăm sóc sức khoẻ và phát triển cho mọi người” tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26 đến 29/10.

Hơn 250 đại biểu là các chuyên gia y tế, phát triển từ các quốc gia trên thế giới đã tham dự Hội nghị (do Ban tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN và trường Đại học New South Wales tổ chức).

Với 4 chủ đề chính là HIV/AIDS và những nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng, sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa về kinh tế, Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa y tế, phát triển và quyền con người, đề ra những chính sách, chiến lược vượt qua thách thức đương đại đối với y tế để phát triển bền vững.

Tại phiên khai mạc hội nghị diễn ra chiều nay (26/10), ông Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương nêu rõ, vấn đề sức khoẻ, phát triển và quyền con người là một nội dung quan trọng trong mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh của Việt Nam.

Ông Phùng Hữu Phú nói: Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là làm tất cả, từ những việc nhỏ nhất để chăm lo cho sức khoẻ con người, đặt cơ sở để con người có cơ hội phát triển toàn diện, thực hiện đầy đủ nhất quyền quyết định đối với vận mệnh của mình và quyền làm chủ xã hội, làm chủ đất nước. Con người luôn ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Quyền và lợi ích của con người luôn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với lợi ích và quyền của cộng đồng, dân tộc, với độc lập chủ quyền quốc gia, hài hòa với lợi ích của các quốc gia khác.

Ông Phùng Hữu Phú cũng khẳng định, hơn 60 năm qua, đặc biệt là sau hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc đảm bảo sức khoẻ, phát triển và quyền con người. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nguồn lực tài chính còn hạn hẹp, cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế, kinh nghiệm quản lý chưa nhiều, do vậy việc chăm lo sức khoẻ, đảm bảo cơ hội phát triển và thực hiện quyền con người ở Việt Nam còn là một quá trình phấn đấu lâu dài và gian khổ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam trân trọng và đánh giá cao sự chia sẻ kinh nghiệm, sự ủng hộ bằng tinh thần và vật chất từ bạn bè quốc tế. Vì vậy hội nghị này là cơ hội để Việt Nam tiếp thu thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học, học hỏi kinh nghiệm của các nhà quản lý đến từ các quốc gia trên thế giới, góp phần vào công cuộc đảm bảo chăm lo sức khoẻ, phát triển và quyền con người ở Việt Nam./.

Viết bình luận