Yêu cầu BV Bạch Mai báo cáo việc tụ tập đông người, không đeo khẩu trang

VOV.VN -Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xác minh thông tin về việc tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trong sân BV.

Ngày 10/4/2020, một số nguồn thông tin gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có đưa tin: "Bệnh viện Bạch Mai tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trên sân bệnh viện", Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đề nghị bệnh viện khẩn trương xác minh thông tin trên.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xác minh thông tin về việc tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trong sân bệnh viện.

Đồng thời, Bệnh viện quán triệt, tuyên truyền, nhắc nhở cho tập thể nhân viên y tế, người lao động cần tuân thủ tuyệt đối các chỉ đạo của Thủ tướng và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế cũng đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xem xét xử lý các cá nhân có vi phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 13/4 để báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19./.