Yêu cầu kiểm tra việc xây dựng khách sạn trong Công viên Thống Nhất

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu cần làm rõ việc xây dựng khách sạn tại vị trí trên có phù hợp với Quy hoạch xây dựng đã được duyệt và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đang được nghiên cứu không.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 1130/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra việc Tổng công ty Du lịch Hà Nội lấy gần 10.000 m2 đất của Công viên Thống Nhất để góp vốn xây dựng khách sạn theo vụ việc nêu trên báo Đại Đoàn kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/3/2009.

Trước đó, Báo Đại Đoàn kết số 23, thứ Ba ngày 17/2/2009, có bài: "Không thể lấy đất của Công viên Thống Nhất để xây khách sạn!" phản ánh dư luận Hà Nội đang nóng lên bởi khách sạn Novotel Hanoi on the Park liên doanh với Tổng công ty du lịch Việt Nam đang được thi công ngày đêm với không khí khẩn trương trong lòng Công viên Thống Nhất, chiếm diện tích gần 10.000m2. Bài báo này có đoạn: "Nhiều nhà quy hoạch đô thị cho rằng không ai lại đi xây dựng khách sạn trong công viên, đường đi vào khách sạn cũng trong công viên. Do vậy người ta nghi ngờ rằng những người tham gia dự án này sẽ lấn chiếm dần Công viên Thống Nhất và với một khách sạn 4 sao, diện tích đất xây dựng gần 10.000m2 thì không gian sử dụng của khách sạn phải lớn tới gần 40.000m2. Và thế là Công viên Thống Nhất sẽ bị khách sạn này chiếm dụng gần 1/10 diện tích".

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu cần làm rõ việc xây dựng khách sạn tại vị trí trên có phù hợp với Quy hoạch xây dựng đã được duyệt và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đang được nghiên cứu không./.

Viết bình luận