Bồi dưỡng kiến thức biển, đảo cho các cơ quan báo chí

VOV.VN - Hiện nay, nhu cầu thông tin về biển đảo là rất lớn, cần cập nhật để định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Ngày 31/10, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo dành cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia phổ biến, trao đổi về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Các đại biểu cũng được nghe nhiều thông tin về tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing)...

Các đại biểu dự hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Qua đó, góp phần bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam đối với các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới.

Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, thời gian gần đây, tình hình Biển Đông trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là trên thực địa, trở thành mối quan tâm của dư luận trong nước, khu vực và quốc tế. Hiện nay, nhu cầu thông tin về biển đảo rất lớn, cần cập nhật để định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ phóng viên sẽ góp phần cùng với Đảng, nhà nước để định hướng cho dư luận xã hội./.

Tin liên quan

Trung tướng Trần Việt Khoa: Cảnh giác để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông
Trung tướng Trần Việt Khoa: Cảnh giác để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

VOV.VN - Chúng ta luôn luôn phải cảnh giác, tỉnh táo và sẵn sàng các phương án cao nhất với các tình huống có thể xảy ra để bảo vệ chủ quyền.

Trung tướng Trần Việt Khoa: Cảnh giác để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Trung tướng Trần Việt Khoa: Cảnh giác để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

VOV.VN - Chúng ta luôn luôn phải cảnh giác, tỉnh táo và sẵn sàng các phương án cao nhất với các tình huống có thể xảy ra để bảo vệ chủ quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị nghiên cứu tình hình Biển Đông
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị nghiên cứu tình hình Biển Đông

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu vấn đề tại Hội nghị TW 11 trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị nghiên cứu tình hình Biển Đông

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị nghiên cứu tình hình Biển Đông

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu vấn đề tại Hội nghị TW 11 trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp.

"Những vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền kiên quyết không nhân nhượng"
"Những vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền kiên quyết không nhân nhượng"

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh điều này trước Quốc hội và cho rằng, trong từng tình huống cụ thể cần có sách lược phù hợp.

"Những vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền kiên quyết không nhân nhượng"

"Những vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền kiên quyết không nhân nhượng"

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh điều này trước Quốc hội và cho rằng, trong từng tình huống cụ thể cần có sách lược phù hợp.