Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

VOV.VN -Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Sáng nay (21/8), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai Kết luận số 92 ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách tư pháp

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết: Thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã nêu tại các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các định hướng cải cách tư pháp; chỉ đạo sát sao công tác cải cách tư pháp của Bộ Tư pháp như: giúp Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt công tác xây dựng thể chế góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa các định hướng, chủ trương lớn của Nghị quyết số 49; việc xây dựng các dự án lớn do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã tạo ra hành lang pháp lý tương đối thống nhất, đồng bộ, phục vụ đắc lực công cuộc cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã chủ động, mạnh dạn và kiên trì thực hiện chủ trương “xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tư pháp” theo Nghị quyết 49; nhiều chính sách lớn, quy hoạch tổng thể trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp đã được xây dựng, ban hành tạo điều kiện định hướng hoạt động bổ trợ tư pháp, bám sát định hướng đổi mới theo yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp.

Đội ngũ luật sư ngày càng lớn mạnh, đã có sự kết hợp khá tốt giữa quản lý nhà nước với quản lý của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, thí điểm thành lập Thừa phát lại tại 12 tỉnh, thành phố... đã thu được những kết quả bước đầu khả quan.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng: nhiệm vụ của Bộ Tư pháp là phải tăng cường hơn nữa tuyên truyền về cải cách tư pháp nói chung, trong đó cũng có việc của Bộ Tư pháp nói riêng. Với vai trò quản lý Nhà nước về phổ biến pháp luật, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tư pháp địa phương tuyên truyền về kết quả giải pháp để thực hiện thành công công cuộc cải cách tư pháp theo Kết luận 92 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị: Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung của Nghị quyết số 49 và Kết luận số 92 của Bộ Chính trị gắn việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp với liên hệ kiểm điểm công tác từng đơn vị, cá nhân nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất trong nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tư pháp, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đảm bảo tiến độ và chất lượng; nghiên cứu để làm rõ một số vấn đề lớn về quyền tư pháp, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, thể chế hóa đầy đủ các nguyên tắc hiến định về quyền tư pháp trong các đạo luật và trong tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác thi hành án dân sự, trọng tâm là hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua Luật bổ sung một số điều luật thi hành án dân sự; chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện sau khi Luật thông qua. Tập trung khắc phục yếu kém trong công tác cán bộ, đồng thời làm tốt công tác dân sự để bổ sung cán bộ cho các đơn vị có án lớn phức tạp và nâng cao công tác thi hành án dân sự. Đồng thời làm tốt công tác phân loại, đảm bảo 100% công tác thi hành án được thi hành đúng pháp luật và thực hiện tốt công tác phối hợp với giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân nhân và Viện kiểm sát nhân dân.”

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Tư pháp tập trung chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật đã có trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2014; nâng cao kết quả thi hành án dân sự, làm tốt công tác phân loại, đảm bảo tất cả các quyết định thi hành án được ban hành đúng quy định của pháp luật./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Gia Lai nâng cao chất lượng cải cách tư pháp
Gia Lai nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

VOV.VN - Các cơ quan tư pháp của tỉnh không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Gia Lai nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

Gia Lai nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

VOV.VN - Các cơ quan tư pháp của tỉnh không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh cần phải gắn với cải cách tổng thể. 

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh cần phải gắn với cải cách tổng thể. 

PTT Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân uỷ TW về cải cách tư pháp
PTT Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân uỷ TW về cải cách tư pháp

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về thu gọn đầu mối cơ quan điều tra trong quân đội. 

PTT Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân uỷ TW về cải cách tư pháp

PTT Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân uỷ TW về cải cách tư pháp

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về thu gọn đầu mối cơ quan điều tra trong quân đội. 

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên
Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên

VOV.VN -Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh Phú Yên kiến nghị Trung ương sớm nghiên cứu, ban hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi.

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên

VOV.VN -Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh Phú Yên kiến nghị Trung ương sớm nghiên cứu, ban hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi.

Bộ trưởng Tư pháp nói về việc lạm dụng bản sao chứng thực
Bộ trưởng Tư pháp nói về việc lạm dụng bản sao chứng thực

VOV.VN -  Tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết, trở thành hiện tượng lạm giấy tờ chứng thực. 

Bộ trưởng Tư pháp nói về việc lạm dụng bản sao chứng thực

Bộ trưởng Tư pháp nói về việc lạm dụng bản sao chứng thực

VOV.VN -  Tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết, trở thành hiện tượng lạm giấy tờ chứng thực. 

Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum
Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị khối các cơ quan tham gia điều tra ban đầu phải bảo đảm đúng quy trình của tố tụng và pháp luật.

Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum

Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị khối các cơ quan tham gia điều tra ban đầu phải bảo đảm đúng quy trình của tố tụng và pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội bàn về chiến lược cải cách tư pháp của Đắc Lắc
Phó Chủ tịch Quốc hội bàn về chiến lược cải cách tư pháp của Đắc Lắc

VOV.VN -Đắc Lắc là một trong những địa phương có số lượng án nhiều nhất và phức tạp nhất ở khu vực Tây Nguyên

Phó Chủ tịch Quốc hội bàn về chiến lược cải cách tư pháp của Đắc Lắc

Phó Chủ tịch Quốc hội bàn về chiến lược cải cách tư pháp của Đắc Lắc

VOV.VN -Đắc Lắc là một trong những địa phương có số lượng án nhiều nhất và phức tạp nhất ở khu vực Tây Nguyên

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên Việt - Lào lần thứ 2
Hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên Việt - Lào lần thứ 2

VOV.VN - Hôm nay (29/7), hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên Việt - Lào lần thứ 2 khai mạc tại thủ đô Vientiane, Lào.

Hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên Việt - Lào lần thứ 2

Hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên Việt - Lào lần thứ 2

VOV.VN - Hôm nay (29/7), hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên Việt - Lào lần thứ 2 khai mạc tại thủ đô Vientiane, Lào.