Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ tỉnh Cà Mau trong việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đồng bộ Kết luận số 120 của Bộ Chính trị.

Chiều 2/3, bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau về Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI, về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ… tỉnh Cà Mau trong việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đồng bộ Kết luận số 120 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, cả hệ thống chính trị tỉnh đã xem thực hiện quy chế dân chủ là nhiệm vụ chiến lược, then chốt và thường xuyên, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Các cấp uỷ, chính quyền… trong tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đặc biệt là vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng cao, tạo phấn khởi trong nhân dân, khẳng định vai trò làm chủ của nhân dân. Cũng nhờ đó, dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới; các chính sách của Nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Trong thời gian tới, bà Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy đảng tỉnh Cà Mau tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị 30 và Kết luận 120 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Đảng, Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực chất và hiệu quả. Phải làm sao để phát huy dân chủ trở thành việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, là điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống, lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, cũng như công bằng xã hội, bảo đảm an ninh, an sinh xã hội, tạo động lực cho các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tham gia phát triển đất nước nói chung và từng địa bàn, cơ quan, đơn vị nói riêng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đại hội Đảng các cấp: Phát huy dân chủ để lựa chọn cán bộ
Đại hội Đảng các cấp: Phát huy dân chủ để lựa chọn cán bộ

VOV.VN - Theo ông Vũ Văn Phúc, nhiệm kỳ này nên phát huy dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội để lựa chọn cán bộ.

Đại hội Đảng các cấp: Phát huy dân chủ để lựa chọn cán bộ

Đại hội Đảng các cấp: Phát huy dân chủ để lựa chọn cán bộ

VOV.VN - Theo ông Vũ Văn Phúc, nhiệm kỳ này nên phát huy dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội để lựa chọn cán bộ.

“Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ”
“Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ”

VOV.VN - Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, tạo sự tương đồng trong xã hội để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

“Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ”

“Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ”

VOV.VN - Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, tạo sự tương đồng trong xã hội để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

“Thực hiện dân chủ đúng nghĩa sẽ phát huy đại đoàn kết toàn dân“
“Thực hiện dân chủ đúng nghĩa sẽ phát huy đại đoàn kết toàn dân“

VOV.VN - Hôm nay (16/7) diễn ra Hội nghị toàn quốc về quy chế dân chủ cơ sở.

“Thực hiện dân chủ đúng nghĩa sẽ phát huy đại đoàn kết toàn dân“

“Thực hiện dân chủ đúng nghĩa sẽ phát huy đại đoàn kết toàn dân“

VOV.VN - Hôm nay (16/7) diễn ra Hội nghị toàn quốc về quy chế dân chủ cơ sở.