“Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ”

VOV.VN - Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, tạo sự tương đồng trong xã hội để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 18-20/9 tại Hà Nội. Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, 999 đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội. Nhân dịp này, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, khẳng định vị thế là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ông có thể chia sẻ về những dấu ấn trong nhiệm kỳ qua?

Ông Trần Thanh Mẫn: Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống mặt trận các cấp đã bám sát Nghị quyết Đại hội hội MTTQ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014-2019. Mặt trận luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm được quy định trong Cương lĩnh, Hiến pháp, Luật MTTQ và các văn bản của Đảng, Nhà nước. Mặt trận đã thể hiện được vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Huy động sức mạnh của toàn dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong cả nước vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Mặt trận các cấp đã huy động khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, mặt trận tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo niềm tin của đảng và nhân dân.

Mặt trận thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong công tác đối ngoại nhân dân, tập hợp kiều bào nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, để xây dựng, bảo vệ đất nước.

Bên cạnh đó, MTTQ cũng thực hiện Nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, tinh gọn, hiệu quả, thực hiện các công việc của Đảng giao, phối hợp với nhà nước, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên để hoàn thành các cuộc vận động, phong trào thi của mặt trận phát động trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phóng viên: Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị được tiến hành như thế nào và tinh thần chính sẽ được thể hiện tại Đại hội lần này là gì?

Ông Trần Thanh Mẫn: Đến giờ này, mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội MTTQ về nội dung, hình thức, hậu cần, các việc lo cho Đại hội đã hoàn thành cơ bản. Lần này các nội dung văn kiện như: Báo cáo chính trị, bản kiểm điểm, sửa đổi điều lệ được MTTQ các cấp thảo luận sâu sắc.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, tôi tin tưởng với chủ đề này huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện được nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đất nước.

Hệ thống Mặt trận phải luôn luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ trong xã hội tạo sự đồng thuận trong xã hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Với chủ đề này, chúng tôi kỳ vọng là thông điệp để cả hệ thống vào cuộc với sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp với nhà nước, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình trong 5 năm tới.

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trước Đảng với nhân dân để thể hiện là nơi tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc như thế nào?

Ông Trần Thanh Mẫn: Nhiệm kỳ tới, hệ thống mặt trận các cấp cần phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trước Đảng với nhân dân để thể hiện là nơi tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động khích lệ nhân dân đi đầu trong sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước.

Mặt trận phải coi trọng chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tăng cường hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng với chính quyền. Quan tâm đến vận động các tầng lớp nhân trong  hệ thống mặt trận về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được nhân dân quan tâm. Mà nhân dân phải tích cực tham gia thì công cuộc phòng chống tham nhũng mới thành công như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói. 

Quan tâm hơn nữa công tác đối ngoại, kiều bào, làm sao huy động được sức mạnh của hơn 4,5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Quan trọng hơn nữa là làm sao tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống mặt trận trong sạch, vững mạnh, từ Trung ương đến địa phương, phát huy được địa bàn khu dân cư để làm sao hơn 100.000 khu dân cư vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, ở cấp huyện không còn Thường vụ để bố trí Chủ tịch MTTQ, buộc phải Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ. 

Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, ở cấp huyện không còn Thường vụ để bố trí Chủ tịch MTTQ, buộc phải Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Mặt trận
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Mặt trận

VOV.VN - Ông Trần Lưu Quang nhận chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM khóa XI.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Mặt trận

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Mặt trận

VOV.VN - Ông Trần Lưu Quang nhận chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM khóa XI.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 18/9
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 18/9

VOV.VN - 1.300 đại biểu sẽ tham gia Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 3 ngày từ 18-20/9 tại Hà Nội.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 18/9

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 18/9

VOV.VN - 1.300 đại biểu sẽ tham gia Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 3 ngày từ 18-20/9 tại Hà Nội.