Bảo đảm giữ quyền đánh thuế của Việt Nam

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Việt Nam cần khẳng định áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.

Sáng 28/9, tại phiên họp 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Bảo đảm giữ quyền đánh thuế của Việt Nam

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, để chống xói mòn cơ sở thuế, OECD đã khởi xướng và được G20 thông qua sáng kiến chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Theo đó, có hai trụ cột được thực hiện, trong đó Trụ cột 2 đặt ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia nhằm ngăn các công ty này chuyển lợi nhuận sang quốc gia có thuế suất thấp để tránh né.

“Thuế tối thiểu toàn cầu không phải điều ước quốc tế, không phải là cam kết quốc tế, không bắt buộc các quốc gia phải áp dụng. Tuy nhiên, nếu Việt Nam không áp dụng thì vẫn phải chấp nhận việc các quốc gia khác áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, có quyền thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam (nếu thuộc đối tượng áp dụng) mà được hưởng thuế suất thực tế ở Việt Nam thấp hơn mức tối thiểu toàn cầu 15%, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, ông Hồ Đức Phớc nói.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Việt Nam cần khẳng định áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Việc áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam các cơ hội mới, như tăng nguồn thu ngân sách từ nguồn thuế bổ sung; tăng cường hội nhập quốc tế; giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận.

“Để tập trung giành quyền đánh thuế, hạn chế việc chuyển số thuế sang các quốc gia khác, đồng thời để đảm bảo tình hình triển khai áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu của các nước trên thế giới, Việt Nam cần áp dụng quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR) và quy định thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) từ năm 2024”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Cần ban hành văn bản pháp lý để tạo cơ sở

Nêu ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, các quy định về việc áp dụng Thuế Tối thiểu toàn cầu (TTTC) gọi tắt là quy định GloBE được OECD đề xuất và bắt đầu áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2024. Hiện nhiều nước đã nội luật hoá các quy định này để áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2024.

“Nếu Việt Nam không nội luật hoá các quy định về thuế TTTC, thì các nước xuất khẩu vốn đầu tư sẽ được thu khoản thuế TNDN bổ sung (cho đủ mức 15%) đối với các công ty đa quốc gia có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang được hưởng mức thuế suất thực tế dưới 15%”, theo ông Lê Quang Mạnh.

Vì vậy, để bảo đảm giữ quyền đánh thuế của Việt Nam, Thường trực Uỷ ban TCNS nhất trí cần ban hành văn bản pháp lý để tạo cơ sở cho các doanh nghiệp ĐTNN thuộc diện điều chỉnh của GloBE có thể kê khai nộp thuế TNDN bổ sung và yên tâm về môi trường pháp lý tại Việt Nam.

Vấn đề liên quan đến thuế phải được quy định trong Luật Thuế TNDN, tuy nhiên, trong bối cảnh Chính phủ chưa triển khai kế hoạch sửa đổi, bổ sung luật thì đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí cần tạm thời ban hành Nghị quyết (thí điểm) của Quốc hội về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu của OECD.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ báo cáo rõ kế hoạch, thời gian sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN và dự kiến về thời gian hiệu lực thi hành để bảo đảm các nội dung về thuế phải được quy định một cách thống nhất trong luật.

Về phạm vi thu thuế, dự thảo nghị quyết quy định: thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) và tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR). So sánh với quy định về áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, cơ quan thẩm tra thấy dự thảo nghị quyết chưa quy định về việc thu thuế với các khoản thanh toán chịu thuế dưới mức tối thiểu (UTPR). Khoản UTPR để giữ quyền có thể thu thuế với trường hợp công ty con thuộc tập đoàn ở Việt Nam được phân chia quyền thu thuế với những khoản thu nhập chưa bị đánh thuế tối thiểu toàn cầu tại quốc gia của công ty mẹ và các quốc gia có công ty con khác.

Tin liên quan

Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Tìm cơ hội trong thách thức
Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Tìm cơ hội trong thách thức

VOV.VN - Việt Nam sẽ áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) từ năm 2024. Việc chủ động giành quyền đánh thuế TTTC không chỉ giúp Việt Nam có thể bổ sung thêm nguồn thu ngân sách, mà quan trọng hơn là môi trường đầu tư kinh doanh sẽ được cải thiện, minh bạch hơn.

Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Tìm cơ hội trong thách thức

Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Tìm cơ hội trong thách thức

VOV.VN - Việt Nam sẽ áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) từ năm 2024. Việc chủ động giành quyền đánh thuế TTTC không chỉ giúp Việt Nam có thể bổ sung thêm nguồn thu ngân sách, mà quan trọng hơn là môi trường đầu tư kinh doanh sẽ được cải thiện, minh bạch hơn.

Xuất khẩu vào CPTPP: 60% sản phẩm chưa tận dụng ưu đãi thuế bằng 0
Xuất khẩu vào CPTPP: 60% sản phẩm chưa tận dụng ưu đãi thuế bằng 0

VOV.VN - Cơ quan Thương vụ cho biết, có khoảng 4 tỉ USD, tức là khoảng 60% các sản phẩm của Việt Nam đáng lý được hưởng thuế CPTPP bằng 0 nhưng các DN vẫn chưa tận dụng được.

Xuất khẩu vào CPTPP: 60% sản phẩm chưa tận dụng ưu đãi thuế bằng 0

Xuất khẩu vào CPTPP: 60% sản phẩm chưa tận dụng ưu đãi thuế bằng 0

VOV.VN - Cơ quan Thương vụ cho biết, có khoảng 4 tỉ USD, tức là khoảng 60% các sản phẩm của Việt Nam đáng lý được hưởng thuế CPTPP bằng 0 nhưng các DN vẫn chưa tận dụng được.