Bí thư Hà Nội: Kinh tế tập thể chưa phát triển là lỗi của cơ quan quản lý

VOV.VN - "Chưa phát huy được tiềm năng của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã là lỗi của cơ quan quản lý và lỗi của doanh nghiệp".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ rõ như vậy tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể” trên địa bàn thành phố Hà Nội, diễn ra vào sáng nay 11/5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX của Hà Nội.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Trung ương, đến nay, Hà Nội đã dẫn đầu cả nước về số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chiếm tỷ lệ 9,9% cả nước.

Thành phố hiện có gần 1.400 tổ hợp tác, trên 1.860 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số vốn hoạt động của các hợp tác xã đạt hơn 13.500 tỷ đồng, tăng hơn 380% so với 15 năm trước. Tổng giá trị tài sản của các hợp tác xã đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Lãi bình quân của 1 hợp tác xã đạt trên 160 triệu đồng/năm, tăng hơn 175% so với năm 2003.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá, kinh tế tập thể của Hà Nội thời gian qua đã có chuyển biến căn cơ, trong đó nổi bật nhất là trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, kinh tế tập thể phát triển còn chậm, quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động thấp và đây cũng là tình trạng chung của cả nước.

Về những công việc cần tiếp tục triển khai để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển có hiệu quả, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát nêu rõ: “Chúng tôi nhất trí cao với chủ trương của Thành ủy Hà Nội, phải tiếp tục củng cố, đổi mới phát triển kinh tế tập thể để góp phần tích cực hơn vào quá trình tái cơ cấu các ngành kinh tế.

Ban Kinh tế Trung ương nhận thấy cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về nhận thức mới, cách tiếp cận mới cũng như phương hướng điều chỉnh luật pháp, chính sách đối với kinh tế tập thể, phù hợp hơn với thực tiễn và yêu cầu phát triển của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn là xu hướng khách quan và là thành phần kinh tế tất yếu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên từ thực tiễn có tới gần 80% số hợp tác xã quy mô nhỏ, nguồn vốn dưới 5 tỷ đồng, và chỉ có trên một nửa số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, hầu hết các hợp tác xã gặp hạn chế trong kết nối cung cầu hàng hóa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, thời gian tới, thành phố cần rà soát, xây dựng chính sách hỗ trợ tạo đột phá cho khu vực kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, các hợp tác xã cần nâng cao năng lực quản trị, chú trọng ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới khoảng 250-300 tổ hợp tác, 250-300 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã. Bảo đảm tất cả các hợp tác xã hoạt động theo luật; số hợp tác xã bảo toàn vốn, kinh doanh có lãi, tăng lên 90% vào năm 2030./.

Tin liên quan

Phát triển Hợp tác xã-bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể
Phát triển Hợp tác xã-bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể

Ông Trương Tấn Sang: Phát triển hợp tác xã để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân

Phát triển Hợp tác xã-bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể

Phát triển Hợp tác xã-bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể

Ông Trương Tấn Sang: Phát triển hợp tác xã để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân

Ông Võ Kim Cự làm Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể
Ông Võ Kim Cự làm Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể

VOV.VN - Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban và 3 Phó Trưởng ban.

Ông Võ Kim Cự làm Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể

Ông Võ Kim Cự làm Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể

VOV.VN - Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban và 3 Phó Trưởng ban.

Bộ Chính trị bàn về phát triển kinh tế tập thể
Bộ Chính trị bàn về phát triển kinh tế tập thể

(VOV) - Để kinh tế tập thể phát huy hiệu quả cần nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển

Bộ Chính trị bàn về phát triển kinh tế tập thể

Bộ Chính trị bàn về phát triển kinh tế tập thể

(VOV) - Để kinh tế tập thể phát huy hiệu quả cần nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển