Bồi dưỡng kiến thức cho các ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng

VOV.VN -Chương trình của lớp bồi dưỡng gồm 8 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng góp phần nâng cao kiến thức cho các học viên.

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức thứ 2 cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự.

GS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giảng chuyên đề đầu tiên về những nhận thức mới về lý luận chủ nghĩa xã hội

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ. Bối cảnh hiện nay ở trong nước và trên thế giới, thời cơ và thuận lợi đan xen với những thách thức to lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp, phải không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ nhận thức này, Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định mở hai lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Lớp thứ nhất gồm 43 người (tổ chức tháng 12/2013); lớp thứ hai gồm 111 người.

Chương trình của lớp bồi dưỡng gồm 8 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao ở tầm chiến lược. Đó là những nhận thức mới về lý luận về chủ nghĩa xã hội; các vấn đề về xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chiến lược quốc phòng-an ninh, đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý.

Những nội dung này vừa mang tính cơ bản, lại vừa được cập nhật, bổ sung những tri thức mới, là kết quả nghiên cứu công phu và đúc kết kinh nghiệm quý báu cả trong nước và quốc tế của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị các học viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, tích cực tham gia thảo luận các vấn đề đặt ra, hoàn thành tốt mục tiêu, niệm vụ của lớp học. Lớp học diễn ra đến hết ngày 7/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI
Khai mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị

Khai mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

Khai mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI
Bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo dự thảo kế hoạch, đề án.  

Bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

Bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo dự thảo kế hoạch, đề án.  

Thông báo Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành TW Đảng khoá XI
Thông báo Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành TW Đảng khoá XI
Đà Nẵng góp ý cho Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng
Đà Nẵng góp ý cho Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng

(VOV) -Hầu hết các cán bộ, đảng viên mong muốn Hội nghị lần này sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Đà Nẵng góp ý cho Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng

Đà Nẵng góp ý cho Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng

(VOV) -Hầu hết các cán bộ, đảng viên mong muốn Hội nghị lần này sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TW Đảng khoá X
Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TW Đảng khoá X

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10 khai mạc. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì hội nghị.  

Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TW Đảng khoá X

Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TW Đảng khoá X

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10 khai mạc. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì hội nghị.