Tags :

Hình ảnh đoàn tàu tiến vào ga Đồng Đăng đón Chủ tịch Kim Jong Un