Chuyên gia phân tích 5 điều Bác căn dặn về đạo đức cách mạng

VOV.VN -Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh người cán bộ, đảng viên muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì khó, hoàn toàn do lòng mình mà ra

Trong cuốn Sửa đổi lối làm việc viết tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít mà những tính tốt sẽ nhiều thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có 5 điều: Nhân, Nghĩa, Trí,  Dũng, Liêm… Đó là đạo đức Cách mạng”.

Hai vị chuyên gia: Nhà báo Hà Đăng và GS.TS Hoàng Chí Bảo cùng kíp PV, BTV VOV thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di chúc về con người, vì con người
Phân tích rõ hơn về ý nghĩa của 5 chữ Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm… mà Bác Hồ căn dặn, GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng: Bác Hồ không chỉ là nhà tư tưởng kiệt xuất của Đảng, của dân tộc ta và của thế giới trong thế kỷ 20, mà Bác còn thể hiện nổi bật tư tưởng của một nhà đạo đức cách mạng, một nhà Hiền triết Á Đông. Cốt lõi đạo đức của Bác quy tụ vào 4 chuẩn mực và 2 nguyên tắc ứng xử: Bác gọi 4 chuẩn mực đó là 4 đức tính để làm người: cần, kiệm, liêm, chính; 2 chuẩn mực ứng xử đó chính là chí công và vô tư. Chí công là toàn tâm toàn ý vì dân vì nước; Vô tư là quên cá nhân mình.

Có thể nói, Bác là một điển hình độc đáo của một người cộng sản hiện đại nhưng thực hành xuất sắc triết lý nhân bản của Phật giáo: Vô ngã vị tha, quên mình đi vì người khác. Còn các phẩm chất nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm chính là cách cụ thể hóa của 4 chuẩn mực cần - kiệm - liêm - chính. Khi nói về đạo làm tướng, Bác thêm cả chữ trung: Nhân, Trí, Dũng, Liêm, Trung: Nhân là đạo làm người; nhân còn là nhân cách; Nghĩa là đạo lý, đạo nghĩa. Bác vẫn nói, chính sách của Đảng, Nhà nước là vì dân, đó chính là đạo lý, đạo nghĩa lớn nhất, không có gì lớn hơn là làm việc lợi cho dân, tránh điều… cho dân; Còn nghĩa ở đây là tình nghĩa, thủy chung, son sắt, ăn ở với nhau như bát nước đầy, có lý có tình. Bác có lần còn nói: Đọc hàng trăm, hàng nghìn quyển sách Mác Lê nin mà ăn ở với nhau không có tình có nghĩa thì làm sao gọi là Mác Lê nin được. Chữ Liêm, Chính lại càng nổi bật: chính trực, khách quan; Dũng là dũng cảm hy sinh không ngại khó khăn, gian khổ.  Đặc biệt chữ Liêm, nó kết tinh tất cả những phẩm chất đạo đức cao cả.

Còn theo nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa TW, chữ Liêm Bác ngụ ý muốn nói tới việc không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không tham tâng bốc mà chỉ có một thứ ham đó là ham học, ham làm và ham tiến bộ. Đến năm 1949, khi viết về Cần-Kiệm-Liêm-Chính, khi phân tích chữ Liêm, Bác có nói thêm: “Tham tiền của, tham địa vị, danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên đều là bất liêm. Người cán bộ cậy quyền thế mà đục khoét của dân, ăn của đút, hay chọn của công làm của tư là bất liêm; Dìm người giỏi để giữ địa vị danh tiếng của mình là đạo vị (đạo ở đây là ăn trộm). Còn gặp việc phải mà sợ khó nhọc, không dám làm là tham vật, úy lạo; Gặp giặc mà không dám đánh là tham sinh, úy tử… Tất cả những điều đó đều là làm trái với chữ Liêm.

Có thể nói, 5 chữ Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm chính là lời nhắc nhở của Bác đối với mỗi đảng viên và theo lời Bác, mỗi đảng viên phải là một cán bộ có đạo đức, gương mẫu. Muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là người đầy tớ trung thành của nhân dân phải bắt đầu từ xây dựng con người./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác
Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

VOV.VN -  “Đoàn kết trong Đảng như một cái cây. Muốn cây xanh tốt, ra hoa thơm trái ngọt thì phải có rễ tốt. Rễ cọc là tự phê bình và rễ chùm là phê bình”.

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

VOV.VN -  “Đoàn kết trong Đảng như một cái cây. Muốn cây xanh tốt, ra hoa thơm trái ngọt thì phải có rễ tốt. Rễ cọc là tự phê bình và rễ chùm là phê bình”.

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên
Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

VOV.VN - Sáng 27/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

VOV.VN - Sáng 27/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Sức mạnh đoàn kết dân tộc trong Di chúc của Bác Hồ
Sức mạnh đoàn kết dân tộc trong Di chúc của Bác Hồ

VOV.VN-Đoàn kết trong Đảng và đoàn kết dân tộc là sức mạnh phi thường giúp nước ta vượt qua những thử thách và giành được chiến thắng để có được hòa bình.

Sức mạnh đoàn kết dân tộc trong Di chúc của Bác Hồ

Sức mạnh đoàn kết dân tộc trong Di chúc của Bác Hồ

VOV.VN-Đoàn kết trong Đảng và đoàn kết dân tộc là sức mạnh phi thường giúp nước ta vượt qua những thử thách và giành được chiến thắng để có được hòa bình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn

VOV.VN - Giáo sư sử học Mỹ William Duiker từng là nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn vào những năm 1960 và đã viết nhiều cuốn sách về Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn

VOV.VN - Giáo sư sử học Mỹ William Duiker từng là nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn vào những năm 1960 và đã viết nhiều cuốn sách về Việt Nam.

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết
Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

VOV.VN - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích là thuộc về Nhân Dân.

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

VOV.VN - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích là thuộc về Nhân Dân.

Triển lãm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Triển lãm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và tham quan triển lãm.

Triển lãm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và tham quan triển lãm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh - hiện thân hoàn mỹ của từ 'CON NGƯỜI'
Chủ tịch Hồ Chí Minh - hiện thân hoàn mỹ của từ 'CON NGƯỜI'

VOV.VN -Trước khi qua đời, Bác vẫn con nghĩ nhiều về Đảng, về nhân dân điều đó cho thấy Bác là một nhân cách hết lòng phục sự Tổ quốc, nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh - hiện thân hoàn mỹ của từ 'CON NGƯỜI'

Chủ tịch Hồ Chí Minh - hiện thân hoàn mỹ của từ 'CON NGƯỜI'

VOV.VN -Trước khi qua đời, Bác vẫn con nghĩ nhiều về Đảng, về nhân dân điều đó cho thấy Bác là một nhân cách hết lòng phục sự Tổ quốc, nhân dân

Di chúc của Bác-Hiện tượng văn hóa kỳ diệu
Di chúc của Bác-Hiện tượng văn hóa kỳ diệu

VOV.VN -Theo phân tích của GS.TS Hoàng Chí Bảo, Bác đã rất trăn trở khi thảo bản Di chúc và gọi đó là tài liệu Tuyệt đối bí mật

Di chúc của Bác-Hiện tượng văn hóa kỳ diệu

Di chúc của Bác-Hiện tượng văn hóa kỳ diệu

VOV.VN -Theo phân tích của GS.TS Hoàng Chí Bảo, Bác đã rất trăn trở khi thảo bản Di chúc và gọi đó là tài liệu Tuyệt đối bí mật

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị vĩnh hằng
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị vĩnh hằng

VOV.VN -Di chúc của Bác là chúc thư, lời dặn của Bác để lại cho đất nước chúng ta, cho các thế hệ mai sau, đặc biệt là đối với Đảng, đối với nhân dân.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị vĩnh hằng

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị vĩnh hằng

VOV.VN -Di chúc của Bác là chúc thư, lời dặn của Bác để lại cho đất nước chúng ta, cho các thế hệ mai sau, đặc biệt là đối với Đảng, đối với nhân dân.