Công tác Tuyên giáo: Ngọn lửa thiêng trong lòng dân, ý Đảng

VOV.VN - Nhiệm vụ Tuyên giáo thật nặng nề nhưng rất đỗi vinh quang, như ngọn lửa thiêng trong lòng dân, ý Đảng.

Lần 9 thập kỷ qua, công tác Tuyên giáo luôn là lĩnh vực đặc biệt, định hướng tinh thần, lý tưởng cách mạng, tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, kết nối khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ lửa niềm tin về tương lai tươi sáng của dân tộc. Nhiệm vụ Tuyên giáo thật nặng nề nhưng rất đỗi vinh quang, như ngọn lửa thiêng trong lòng dân, ý Đảng.

Viết bình luận

Tin liên quan

“Ngành Tuyên giáo cần bám sát tình hình trong nước và quốc tế“
“Ngành Tuyên giáo cần bám sát tình hình trong nước và quốc tế“

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, 6 tháng cuối năm ngành Tuyên giáo cần phải bám sát tình hình trong nước và quốc tế để chủ động dự báo tình hình. 

“Ngành Tuyên giáo cần bám sát tình hình trong nước và quốc tế“

“Ngành Tuyên giáo cần bám sát tình hình trong nước và quốc tế“

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, 6 tháng cuối năm ngành Tuyên giáo cần phải bám sát tình hình trong nước và quốc tế để chủ động dự báo tình hình. 

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Võ Văn Phuông, ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ.

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Võ Văn Phuông, ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân kiêm nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo
Tổng Biên tập Báo Nhân dân kiêm nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo

VOV.VN -Bộ Chính trị vừa điều động ông Thuận Hữu kiêm nhiệm chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân kiêm nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo

Tổng Biên tập Báo Nhân dân kiêm nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo

VOV.VN -Bộ Chính trị vừa điều động ông Thuận Hữu kiêm nhiệm chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi công tác quản lý báo chí ở Pháp
Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi công tác quản lý báo chí ở Pháp

VOV.VN -Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, trao đổi công tác quản lý báo chí điện tử và văn hóa tại Pháp.

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi công tác quản lý báo chí ở Pháp

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi công tác quản lý báo chí ở Pháp

VOV.VN -Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, trao đổi công tác quản lý báo chí điện tử và văn hóa tại Pháp.

Công bố quyết định nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương, VKSNDTC
Công bố quyết định nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương, VKSNDTC

Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Công bố quyết định nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương, VKSNDTC

Công bố quyết định nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương, VKSNDTC

Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.