Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã trình Hội đồng bầu cử quốc gia số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Đắk Nông gồm: đơn vị bầu cử số 1 (các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil); đơn vị bầu cử số 2 (các huyện Đắk Song, Đắk Glong, Đắk R’lấp, Tuy Đức và TP. Gia Nghĩa). Mỗi đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu Quốc hội.

14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: TP. Gia Nghĩa và huyện Tuy Đức mỗi địa phương 1 đơn vị bầu cử, 6 huyện còn lại (gồm Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk R’lấp) mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử.

Nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Đắk Nông sẽ bầu 52 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ít hơn 1 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 -2021./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đảm bảo cho ngư dân thực hiện quyền bầu cử
Đảm bảo cho ngư dân thực hiện quyền bầu cử

VOV.VN - Bình Thuận sẽ có 14 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, trong đó, huyện Phú Quý sẽ bầu 1 đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 5 đại biểu.

Đảm bảo cho ngư dân thực hiện quyền bầu cử

Đảm bảo cho ngư dân thực hiện quyền bầu cử

VOV.VN - Bình Thuận sẽ có 14 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, trong đó, huyện Phú Quý sẽ bầu 1 đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 5 đại biểu.

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

VOV.VN - Danh sách trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố chậm nhất ngày 2/6/2021.

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

VOV.VN - Danh sách trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố chậm nhất ngày 2/6/2021.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử

VOV.VN - Sáng 23/2, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử

VOV.VN - Sáng 23/2, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.