Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho ý kiến vào Đề án nhân sự

VOV.VN - Đảng ủy Khối đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như đề nghị giới thiệu bổ sung thêm nhân sự thuộc cơ cấu khối bộ, ngành Trung ương.

Chiều 1/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 23 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện và Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10. Ông Sơn Minh Thắng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cho biết đây sẽ là cuộc họp lần cuối thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội, ông Sơn Minh Thắng đề nghị các thành viên Ban Chấp hành cho ý kiến đối với 5 đầu việc, trong đó chú trọng 3 nội dung chính: Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; ý kiến đóng góp của Đảng ủy Khối đối với Đại hội XIII của Đảng và việc điều chỉnh phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ mới.

Tại Hội nghị, đa số các ý kiến bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với chủ đề của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII là “Xây dựng, chỉnh đốn tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Các ý kiến cũng thống nhất với việc đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá cho nhiệm kỳ mới, trong đó có đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Trong 3 nội dung đột phá của nhiệm kỳ mới, dự thảo Báo cáo chính trị đặc biệt nhấn mạnh tới công tác cán bộ. Theo đó, các cấp ủy trong Đảng bộ khối tập trung chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển, đánh giá cán bộ và xây dựng quy chế, quy trình về thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của Đảng bộ khối. nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ khối, tạo môi trường để cán bộ phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tiến tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng và cán bộ trong Đảng bộ khối có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về phương hướng công tác nhân sự, dự kiến số lượng ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối khóa XIII gồm 15 người. Đảng ủy khối cũng đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 57 người, đồng thời đề nghị giới thiệu bổ sung thêm 2 nhân sự thuộc cơ cấu khối bộ, ngành Trung ương./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng hoạt động, vị trí của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ

VOV.VN - Hội thảo nhằm làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, khẳng định vai trò và hiệu quả, vị trí của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ông Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

VOV.VN - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Ông Phạm Minh Chính: Đảng ủy Khối cần thực hiện tốt công tác kiểm tra

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Tin cùng chuyên mục